Tillsammans med insikter från fyra fastighetsbolag lanserar nu PropTech-bolaget HomePal från Lund ett ärendehanteringssystem för det moderna fastighetsbolaget, HomePal – Flow. Syftet med Flow är att det ska vara enkelt för fastighetsbolag att arbeta effektivt med ärendehantering. Det är viktigt att alla fastighetsbolag kan vara med och påverka de system de arbetar i. “Hela HomePal …

by loveuser

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

by loveuser