Är det verkligen viktigt att ha kontroll över sin data?

KPMG Global PropTech Survey 2019 Sisådär ett år senare, bättre sent än aldrig, lyfter vi upp den här spännande globala rapporten från KPMG. Några (av många) intressanta punkter som de lyfter är:  Digitala strategier innehåller sällan datahantering eller en datastrategi. Endast 25% av respondenterna i KPMG’s rapport har en väletablerad datastrategi som gör det möjligt […]