loading

KPMG Global PropTech Survey 2019

Sisådär ett år senare, bättre sent än aldrig, lyfter vi upp den här spännande globala rapporten från KPMG. Några (av många) intressanta punkter som de lyfter är: 

Digitala strategier innehåller sällan datahantering eller en datastrategi. Endast 25% av respondenterna i KPMG’s rapport har en väletablerad datastrategi som gör det möjligt att fånga och analysera rätt datamängder. En tredjedel har ingen datastrategi alls.

Bristen på integration mellan system och funktioner resulterar i ineffektivitet, dubbelt arbete och, framför allt, opålitlig rapportering och flera olika variationer av sanningen. Fragmenterad IT-infrastruktur gör det också mycket svårt för fastighetsbolag att uppnå flexibilitet. Begränsningarna av äldre IT och bristen på samarbete mellan organisatoriska silos gör det väldigt svårt för företag att vara smidiga och lyhörda för förändringar i sin miljö.

Om du inte använder data effektivt och på rätt sätt kommer du att missa ett enormt värde i ditt företag och i förlängningen på din marknad. Andra kommer inte att göra samma misstag och du kommer få det svårare att hänga med i en allt mer föränderlig värld.

Vill du veta mer? Klicka här.

För ytterligare information:

Rasmus Persson
VD, Homepal
rasmus.persson@homepal.se
0709853305

Close Bitnami banner
Bitnami