Daily Archives: December 2, 2020

PropTech

Vad är Proptech? Proptech är ett relativt nytt uttryck i fastighetsbranschen. Likt FinTech (finance and technology) kan PropTech (property and technology) förklaras som ett begrepp för bolag som försöker att effektivisera och digitalisera processer primärt genom mjukvara. PropTech-sektorn har upplevt … Read More