Om oss
Hela HomePal genomsyras av en hög IT kompetens - denna kompetens är dock värdelös utan insikter från de som har arbetat länge i branschen. Därför utvecklar vi och tar fram nya tjänster i nära samarbete med nya och befintliga kunder. Med våra kunders branscherfarenheter och vår IT kompetens tar vi fram nästa generations fastighetssystem.
Kevin Kimaryo

CEO

Love Wannö Malmros

CTO

Niklas Hellgren

CMO

Franz Lang

CFO