Bostadsrättsförening

Låt oss ta ett steg mot det digitala. Genom våra lösningar kan ditt bolag administrera fastigheter på distans.

Bokningssystem

Administrera bokning av tvättider eller gemensam lokal på distans. Med HomePals prisvärda bokningssystem för bostadsföretag och fastighetsbolag sparar du både tid och pengar.

Trettio minuter innan en bokning erhålls en notifikation. Våra kunder upplever att tvättstuga och tvättmaskin nyttjas mer effektivt. Kombinerat med vår banbrytande funktion där boende kan ställa sig i kö på bokningar kommer ingen bokningstid att bli bortslösad!

Felanmälan

Få insikt i hur din fastighet mår. Felanmälan ger bostadsföretag fastighetsbolag ett enkelt sätt att få överblick över sina bostäder.

Boende rapporterar fel i bostad eller gemensamt utrymme genom webbportal eller app till iOS och Android.

Informationsflöde

Håll era boende informerade om senaste nytt för fastigheten. Vare sig det gäller planerat underhåll eller plötsliga situationer. Nyhetsflödet tillåter er som bostadsföretag och fastighetsbolag att säkerställa kommunikationsflödet i era fastigheter.

Generell information likt telefonnummer och mail till fastighetsskötare visas i Infovy. Ni administrerar den tilsammans med övriga tjänster på vår webbportal.

Användarkonton för alla boenden sköts på distans genom samma webbportal.

Ställ en fråga