Meta Pixel

Boka demoLogga in
Energi

Informationsskärmar lokaler: Energi

Dashboard som lämpar sig för att göra verksamheter och personer i lokaler medvetna om fastighetens energianvändning och energiproduktion.

Dashboard image

Fokus

Energi, Energianvändning, Energiproduktion

Vem tittar på den?

Ansvarig för energianvändning, Verksamhetsutveckling

Hur ofta?

Dagligen

Med dashboarden kan du förse era hyresgäster i lokaler med en tjänst i er grafiska profil innehållande uppdaterad information om er energianvändning och energiproduktion. Med hjälp av ekvivalenter kan ni omvandla svårtolkade nyckeltal till värden som de som vistas i lokalerna förstår.

BlogPostThumbnail Image

Våra smarta filter ger dig sömlös analys och kraftfull insikt

Alla dashboards är utrustade med smarta filter i Homepals applikation, vilket ger dig den enkelhet som du saknar i nuvarande system för att anlysera specifika segment och perioder.

Våra filter gör det möjligt att snabbt visa din dashboards nyckeltal och mätvärden för segment så som fastighet, stadsdel eller område, allt inom valbar tidsperiod. Det går även att analysera efter icke-geografiska segment, så som resurs, leverantör eller kategori. Allt är anpassningsbart efter dina behov.

System

Den här dashboarden kan användas genom att till exempel koppla på något av följande system:

Officiell samarbetspartner

Vill du lära dig mer om den här dashboarden? Bli kontaktad!