Teknisk förvaltning

Benchmarking av arbetsordrar

Dashboard som hjälper dig som ansvarig för teknisk förvaltning att identifiera de fastigheter som får in flest arbetsordrar på ett jämförbart sätt.

  • Fokusområde

    Teknisk förvaltning, Arbetsordrar, Jämförelse

  • Vem tittar på den?

    Ansvarig för teknisk förvaltning

  • Hur ofta?

    Månadsvis

Dashboarden är byggd och designad för att jämföra antalet arbetsordrar mellan olika fastigheter för att identifiera förbättringsmöjligheter och effektiviseringar.

Dashboarden ger även insikt i trenden för arbetsordrar mellan olika kategorier och typer för specifika fastigheter av intresse. Utifrån dashboarden går det att skapa bevakningar på fastigheter som får för många arbetsordrar för att säkerställa att era insatser ger effekt.

Här är några exempel på system som kan anslutas för att aktivera den här dashboarden i Homepal:

Se dashboarden live

Vi har fyllt den här dashboarden med påhittad live-data. Ta dig en titt för att skapa dig en uppfattning om hur den hade kunnat hjälpa dig och ditt team.

Öppna

Vill du lära dig mer om den här dashboarden? Bli kontaktad!
Homepal kommer endast att använda din information för att eventuellt kontakta dig om relevant innehåll, uppdateringar och produktnyheter. Du kan avbryta detta när som helst.