Meta Pixel

Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Uppföljning av servicegaranti

Som ansvarig för att följa upp servicegarantin förväntas jag skapa engagemang och dialog för att öka servicegarantin så att hyresgästerna får service i världsklass.

Dashboard image
Med Homepal
I den här dashboarden får du
  • Områdesspecifika dashboards som publiceras på intranät, mail eller TV-skärmar för att öka engagemanget
  • Underlag för att ha en konstruktiv dialog med medarbetare som inte lever upp till målen
  • Trend av arbetet med servicegaranti för att följa upp effekten av våra insatser
Utan Homepal
Idag begränsas du av att
  • Informationen om servicegarantin når inte ut till medarbetarna som gör jobbet
  • Avsaknad av material till medarbetarsamtal
  • Avsaknad av trender för att säkerställa att våra satsningar ger effekt
BlogPostThumbnail Image

Våra smarta filter ger dig sömlös analys och kraftfull insikt

Alla dashboards är utrustade med smarta filter i Homepals applikation, vilket ger dig den enkelhet som du saknar i nuvarande system för att anlysera specifika segment och perioder.

Våra filter gör det möjligt att snabbt visa din dashboards nyckeltal och mätvärden för segment så som fastighet, stadsdel eller område, allt inom valbar tidsperiod. Det går även att analysera efter icke-geografiska segment, så som resurs, leverantör eller kategori. Allt är anpassningsbart efter dina behov.

System

Den här dashboarden kan användas genom att till exempel koppla på något av följande system:

Officiell samarbetspartner
Officiell samarbetspartner

Vill du lära dig mer om den här dashboarden? Bli kontaktad!