Är du också trött på ostrukturerad data?

Homepal förenklar innovation med tillgänglig data

"CIOs need to go beyond thinking and talking about information as ‘the new oil’. Information has unique economic characteristics that render it potentially much more valuable to their business than any fossil fuel."
Douglas Laney
Vice President, Gartner

Homepal löser era utmaningar

Med en radikal tillväxt av data blir informationen snabbt bristande vilket påverkar alla processer i fastighetsbolaget. Dessutom krävs det ofta en manuell handpåläggning för att bearbeta all information i olika system. Homepal ser till så att fastighetsbolag har automatisk tillgång till information från flera källor på en kontinuerlig basis.

Manuell handpåläggning

Silos med duplicerad data

Komplicerade integrationer

Bristfällande insikt om organisation

100% automatiska flöden

Centraliserad masterdata

Moderna integrationer

100% insikt om organisationen

Urval av referenskunder