Fastighetsbolag

Är du också trött på ostrukturerad data?

Homepal förenklar innovation med tillgänglig data

"CIOs need to go beyond thinking and talking about information as ‘the new oil’. Information has unique economic characteristics that render it potentially much more valuable to their business than any fossil fuel."
Douglas Laney
Vice President, Gartner

Homepal löser era utmaningar

Fastighetsbolag upplever idag en begränsning i deras proprietära system som inte tillåter integrationer på rätt sätt. Begränsande integrationer innebär att fastighetsbolag inte kan få ut maximalt värde från integrerade mjukvaror samtidigt som fastighetsbolaget får betala notan för att underhålla nuvarande system som begränsar deras innovationskraft. Integrationsproblem är inte den enda utmaningen som fastighetsbolag har. Med en radikal tillväxt av data blir kvaliteten snabbt bristande vilket påverkar alla processer i fastighetsbolaget. Homepal ser till så att fastighetsbolag har en hög datakvalitet och samtidigt kan maximera värdet av utvalda mjukvaror.

Upplevd Inlåsningseffekt

Silos med duplicerad data

Komplicerade integrationer

Bristfällande insikt om datakvalitet

100% tillgång till data

Centraliserad masterdata

Moderna integrationer

100% insikt om datakvalitet

3% har grundläggande datakvalitet

Idag har en majoritet av fastighetsbolag problem med grundläggande datakvalitet. Detta grundar sig till stor del av att den affärskritiska datan är decentraliserad och lagrad i flera olika system. I många fall vet inte fastighetsbolaget om de äger datan som lagras i systemen och dessutom är tillgängligheten till datan begränsad.

Bristande datakvalitet påverkar

Bristande datakvalitet påverkar såväl informationsflödet som förvaltningen hos fastighetsbolag. Om fastighetsbolag inte aktivt arbetar med att förbättra datakvaliteten kommer den digitala transformationen vara omöjlig att genomföra. Följdeffekten blir att både kunderbjudande och den interna förvaltningsprocessen begränsas.

Väldigt komplicerade integrationer

I dagsläget är fastighetsbolag “inlåsta” i proprietära system som inte tillåter integrationer på rätt sätt. Att addera begränsade integrationer till undermålig data innebär att mjukvaruleverantörer inte kan maximera sin potential samtidigt som fastighetsbolaget får betala notan för att underhålla förlegade system med begränsat värde.

Urval av referenskunder