Telefontjänst

Behöver din bostadsrättsförening ett alternativt sätt att boka tvättid för de utan smartphone eller tillgång till dator? Vi har den prisvärda lösningen!

Telefontjänst eller bokningsplatta?

Det största hindret med att digitalisera bokningen av tvättstugor eller tvättmaskiner kan vara att få med alla, någon kanske saknar tillgång till en dator eller smartphone. För att göra det enklare för alla att boka tvättid har vi tagit fram en telefontjänst som går att ringa dygnet runt för att boka tvättid! Detta håller nere kostnaderna och gör det enklare än någonsin att boka tvättid för alla.

Boka med hemtelefonen eller mobilen dygnet runt

Medlemmar i bostadsrättsföreningar kan ringa vår telefontjänst dygnet runt för att boka tvättid. Detta gör det enklare och mer flexibelt även för de utan teknikvana att boka. Telefontjänsten är väldigt prisvärd, användarvänlig och det blir inget merjobb för styrelsen!

Varför erbjuder vi inte en bokningsplatta?

Den spontana lösningen för att alla ska kunna boka tvättid är ofta en digital bokningsplatta. Efter undersökningar har vi kommit fram till att detta inte är den bästa lösningen då:

> De flesta som inte har tillgång till en dator eller smartphone har svårt att boka med en digital bokningsdisplay.
> En bokningsplatta kräver underhåll och leder ofta till mer arbete för styrelsen.
> Plattan är dyr och tenderar att behöva bytas ut var tredje år.