HomePal - fastighetssystemet för det moderna fastighetsbolaget.
Vi erbjuder moderna digitala lösningar till fastighetsbolag.
Varför HomePal?

Var med och påverka

Tillsammans med fastighetsbolag tar vi fram moderna digitala lösningar för att underlätta och effektivisera er verksamheten. Vi kan IT och är lyhörda för förbättringar och nya tjänster, tillsammans med er tar vi fram framtidens fastighetssystem.

Kostnadseffektivt

Vi tar fram tjänster tillsammans med fastighetsbolag - men vi är inte konsulter. Detta innebär att inget fastighetsbolag betalar för framtagandet av nya tjänster med mer än sina erfarenheter av branschen.
Vilken digital tjänst hade effektiviserat er verksamhet?
Våra lösningar

Ärendehantering

Besiktningsprotokoll

Boenderegister

Mina sidor