Homepal
steg för steg

Vi är inte bara en produkt – med oss får ni en långvarig relation och mänsklig kontakt. Vi sköter de tekniska delarna åt er och står vid er sida på hela resan mot att lägga en bra datagrund inför framtiden.

Step ${i}
1

Låt oss sätta upp det tekniska och börja samla in den data ni vill åt

Vi börjar tillsammans definiera vilken data som behövs för att lösa just ert problem – allt från några få parametrar i ett fastighetssystem till en större insamling från flera olika källor (databaser, system, applikationer, dokument eller personer).

Vi sätter upp de tekniska integrationerna som krävs, och låter vår dataplattform börja synka din efterfrågade data. Datan blir då en del av er globala information i något som vi kallar verksamhetens informationsmodell.

Step ${i}
2

Skapa värde med hjälp av våra anpassade produkter

Använd den synkade datan i våra produkter för att lösa det problem ni står med.

Aktivera Report för att på ett automatiserat vis få sammanställda rapporter på den information som finns i er data, eller Share för att rent tekniskt dela den med andra applikationer och integrationer.

Läs mer ingående om vad våra produkter gör:

Step ${i}
3

Bygg vidare och lös fler problem

Det slutar inte här. Gå tillbaka till steg ett, och addera mer data till verksamhetens tillgängliga information – det vi kallar för informationsmodell.

Låt oss hjälpa er att koppla på fler system, ladda in fler filer och mata in mer personberoende information för att lösa fler av era problem, och möjliggöra så stort värdeskapande som möjligt.

Låt er tillgängliga data och information växa sig större och större (både visuellt och tekniskt) för att nå en hållbar, digital framtid.

Kom igång med Homepal!

Vi vill gärna berätta mer om hur Homepal kan vara av intresse för er. Kontakta vårt team för att boka en demo!