Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Annonser sedan uthyrningsbar

Visar genomsnittligt antal annonser som publicerats för uthyrningsbart hyresobjekt fram till specifik tidpunkt.

Vad är det?

Nyckeltalet visar hur många annonser eller marknadsföringsinsatser som publicerats fram till en specifik tidpunkt för ett uthyrningsbart hyresobjekt. Det ger en indikation på effektiviteten i marknadsföringsstrategin och förmågan att locka potentiella hyresgäster till fastigheten.

Sammanfattningsvis hjälper detta nyckeltal fastighetsbolaget att resursfördela och optimera sin marknadsföringsstrategi för att öka uthyrningshastigheten för svåruthyrda objekt.

Hur räknas det ut?

Antal annonser / Antal reellt vakanta hyresobjekt

* Inkluderar endast hyresobjekt som är uthyrningsbara på specificerad tidpunkt.
* Räknar annonser från det att hyresobjekts avtal är uppsagt till specificerad tidpunkt.

Varför är det viktigt att följa?

Man bör följa nyckeltalet av flera skäl:

  1. Effektiv marknadsföring: Nyckeltalet ger insikter om hur väl marknadsföringsstrategin fungerar. Om antalet publicerade annonser är högt för hyresobjekt kan det indikera att marknadsföringen behöver förbättras eller att objektet inte når rätt målgrupp.

  2. Resursfördelning: Genom att följa detta nyckeltal kan uthyrningen omfördela resurser och lägga upp en plan för ta tag i (de för tillfället) svåruthyrda objekten.

Sammanfattningsvis ger detta nyckeltal värdefulla insikter som kan användas för att förbättra den tillfälliga marknadsföringsstrategin och minska hyresbortfallet.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!