Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Dagar sedan uthyrningsbar

Visar genomsnittligt antal dagar som hyresobjekt är har legat som uthyrningsbara fram till specificerad tidpunkt.

Vad är det?

Nyckeltalet visar den genomsnittliga tidsperioden, i antal dagar, under vilken hyresobjekt står tomt eller är ledigt mellan olika hyresgäster. Det mäter alltså den tid det tar för fastighetsbolaget att fylla ett vakant utrymme med en ny hyresgäst efter att en tidigare hyresgäst har flyttat ut. Det är ett viktigt mått för att bedöma fastighetens intäkter och driftseffektivitet.

Ett kort genomsnittligt antal dagar indikerar att fastigheten snabbt fylls med nya hyresgäster och minimerar därmed intäktsförluster på grund av vakans. I motsats så kan ett långt genomsnittligt antal dagar signalera problem med att hitta nya hyresgäster eller andra utmaningar inom fastighetsförvaltningen.

Notera att nyckeltalet kan vara missvisande då uthyrningsavdelning har arbetat flitigt med att få ner antalet vakanser, men där några enstaka vakanser ligger kvar och har ett högt antal dagar som vakanta. Då kan värdet faktiskt öka – trots effektivt arbete i uthyrning för minskad vakans.

Det är viktigt att analysera detta nyckeltal med försiktighet och i sammanhanget för att förstå dess betydelse i fastighetsförvaltningen. Till exempel genom att kombinera det med en kompis så som Antal vakanser.

Hur räknas det ut?

Antal dagar som uthyrningsbar för hyresobjekt summerat / Antal hyresobjekt = dagar/hyresobjekt

* Inkluderar endast de hyresobjekt som är vakanta, blir vakanta, eller slutar vara vakanta någon på specificerad dag.

* Inkluderar endast hyresobjekt som är uthyrningsbara (dvs. inte är markerade som tomställd, spärrat eller liknande).

Varför är det viktigt att följa?

Man bör följa nyckeltalet av flera skäl:

  1. Intäktsmaximering: Genom att minimera den genomsnittliga vakanstiden kan fastighetsbolaget maximera sina intäkter. Ju kortare tid hyresobjekt står tomma, desto snabbare kan den börja generera hyresintäkter igen och desto mindre ekonomiska förluster sker i uteblivna hyror.

  2. Kostnadsbesparingar: Längre vakansperioder kan innebära extra kostnader, som att täcka driftskostnader utan intäkter från hyresgäster. Att identifiera och minska dessa kostnader är en fördel av att följa detta nyckeltal.

  3. Effektivitetsbedömning: Nyckeltalet ger en indikation på hur effektivt fastighetsbolaget är på att hitta och locka nya hyresgäster. Det kan användas för att utvärdera marknadsföringsstrategier och hyresprissättning.

  4. Investerares intresse: Potentiella investerare och finansiärer kan vara intresserade av detta nyckeltal eftersom det påverkar fastighetens lönsamhet och värde på lång sikt.

Sammanfattningsvis hjälper detta nyckeltal fastighetsbolaget att optimera intäkterna, sänka kostnader och förbättra effektiviteten, vilket resulterar i en mer lönsam och välskött fastighetsportfölj.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!