Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Dagar till uthyrningsbar

Visar genomsnittligt antal dagar som är kvar innan objekt blir uthyrningsbara just nu.

Vad är det?

Nyckeltalet visar den genomsnittliga återstående tidsperioden tills ett hyresobjekt blir uthyrningsbart, vilket inträffar när spärrens slutdatum eller det uppsagda hyresobjektets kontraktslut nås. Med andra ord ger det en uppskattning av antalet dagar som återstår innan hyresobjektet eventuellt blir tomt och inte genererar hyresintäkter.

Detta nyckeltal ger insikter i hanteringen av spärrade eller uppsagda hyresobjekt och underlättar ekonomisk planering för att minimera eventuella förluster av hyresintäkter i framtiden.

Hur räknas det ut?

Slutdatum för spärr eller kontrakt - dagens datum = Antal dagar

* Inkluderar endast hyresobjekt som har en spärr med slutdatum eller kontrakt med slutdatum.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt av flera skäl:

  1. Intäktsplanering: Det ger organisationen möjlighet att förutse och planera för den förväntade tidsperioden utan hyresintäkter från spärrade eller uppsagda hyresobjekt. Det är värdefullt för att göra realistiska ekonomiska prognoser och hantera likviditet.

  2. Uthyrningsstrategi: Nyckeltalet ger insikter i hur snabbt organisationen behöver agera, och hur lång tid de har på sig, för att hitta nya hyresgäster till sina (just nu) spärrade eller uppsagda hyresobjekt för att inte förlora potentiella intäkter.

  3. Riskhantering: Genom att ha en uppfattning om den förväntade vakansperioden kan organisationen vidta åtgärder för att minimera potentiella förluster av hyresintäkter, såsom att påskynda renoveringar eller intensifiera marknadsföringsinsatser.

  4. Beslutsfattande: Informationen är användbar för att fatta beslut om att prioritera vissa spärrade hyresobjekt eller att omförhandla kontrakt med uppsagda hyresgäster för att förkorta den vakanta perioden.

  5. Effektivitet: Det kan användas för att utvärdera hur organisationen hanterar övergången från otillgängligt till uthyrningsbart skick och om det finns utrymme för förbättringar.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet organisationen en förståelse av vakansperiodens längd och ger möjlighet att planera, hantera risker och optimera uthyrningen av spärrade eller uppsagda hyresobjekt för att minimera intäktsförluster. Det är ett värdefullt verktyg för fastighetsförvaltning och ekonomisk planering.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!