Meta Pixel

Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Planerade arbeten

Visar antal planerade arbeten just nu för de kommande 30 dagarna.

Vad är det?

Nyckeltalet visar det totala antalet arbeten som är schemalagda att utföras inom en område eller fastighet under de närmaste 30 dagarna. Det ger den tekniska förvaltningen en överblick över den kommande arbetsbelastningen och hjälper till med att planera och resursallokera för att säkerställa att arbetsordrar hanteras effektivt och i tid.

Detta nyckeltal kan vara användbart för att undvika överbelastning av underhållspersonal och säkerställa att fastigheterna är i gott skick och i linje med underhållsplanen.

Planerade arbeten kallas också för ronderingar, insatser, inspektioner eller kontroller hos en del bolag och i vissa system.

Hur räknas det ut?

Antalet planerade arbeten

* Inkluderar endast de arbeten som är schemalagda att utföras inom 30 dagar.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt för ett fastighetsbolag av flera skäl:

  1. Effektiv resursallokering: Framförallt get nyckeltalet en översikt över de kommande arbetena i närtid, och ger den tekniska förvaltningen en möjlighet att effektivt fördela sina resurser, inklusive arbetskraft och material, för att säkerställa att arbetena kan utföras i tid och med hög kvalitet.

  2. Förhindra förseningar: Genom att ha kännedom om de planerade arbetena kan fastighetsbolaget undvika överbelastning och förseningar i arbetsprocessen. Detta är avgörande för att undvika att arbeten blir liggande ouppklarade, vilket kan påverka fastigheternas skick och hyresgästernas trivsel.

  3. Kostnadskontroll: Genom att planera och schemalägga arbetena på ett effektivt sätt kan fastighetsbolaget också ha bättre kontroll över sina kostnader. Det hjälper till att undvika akuta reparationer som kan vara dyrare och mer tidskrävande.

  4. Hyresgästnöjdhet: Att hålla fastigheterna i gott skick genom planerat underhåll är avgörande för att bibehålla hyresgästnöjdhet. Genom att följa detta nyckeltal kan man få en indikation på hur väl fastigheten underhålls.

Sammanfattningsvis hjälper nyckeltalet fastighetsbolaget att hantera sin underhållsverksamhet på ett effektivt sätt, minimera förseningar samt säkerställa hög kvalitet och hyresgästnöjdhet. Det är ett viktigt verktyg för att upprätthålla ett välskött bestånd.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!