Erbjudande för er verksamhet och era behov

Tillsammans kikar vi på det du behöver, så att du får en offert som passar just dig. Nedan finns våra olika produkters funktionalitet listad, där vi även har satt ihop rekommenderade paket för fastighetsbolag i olika storlek och stadier.

Starter

Fast pris

Inkluderar

Anslutning producent
1 st
Informationsmodell
1 st
Harmoniserade dataset
6 st
Global sök
Anpassad vy för sökresultat
Användare
5 st
Extra onboarding
Tillägg
Konsulttjänster
Tillägg

Det är lätt att komma igång

Kom igång med vårt paket Starter. Paketet är till för dig som har uppmärksammat att dålig datahantering är ett kostsamt problem för bolaget.

Det är även till för dig som inte vet var du ska börja för att få bättre datahantering och samtidigt påvisa effekt och engagemang i organisationen.

Rekommenderade paket

Samtliga paket är endast rekommendationer och bör ses som en utgångspunkt. Funktionalitet går att anpassa efter behov.

Starter
Essential
Pro
Enterprise
Dataplattform
Anslutning producent
1 st
Informationsmodell
1 st
1 st
2 st
Harmoniserade dataset
6 st
Förmedling till tredjepartsmjukvaror
Manuell länkning av data mellan ej integrerade system
Automatiserad länkning av data mellan ej integrerade system
Populering av externt data warehouse
1 gång / dag
Modellering av data till externt data warehouse
Applikationer
Global sök
Anpassad vy för sökresultat
Rollbaserade sökresultat
Spårbarhet
Automatiserade vakansrapporter
Tillägg
Tillägg
Tillägg
Användare & rättigheter
Användare
5 st
20 st
Roller & rättigheter
Single sign on (SSO)
Multi factor authentication (MFA)
Support
Testmiljö
Tillägg
Tillägg
Tillägg
Service level agreement (SLA)
Tillägg
Tillägg
Konsulttjänster
Tillägg
Tillägg
Tillägg
Tillägg
Extra onboarding
Tillägg
Tillägg
Tillägg
Tillägg

Vi vet, stora tabeller kan vara överväldigande

Ta kontakt med oss så går vi i lugn och ro igenom våra produkter och deras funktionalitet – helt kostnadsfritt så klart!

Kom igång med Homepal

Våra produkter är till för er som vill möta olika intressenters krav på ett hållbart sätt. Data är fragment av information och information är fundamentet till alla processer. Med Homepal kan ni börja förvalta er information precis som ni vill förvalta era fastigheter, långsiktigt & hållbart.

Kontakta vårt team för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt bolag att ta nästa steg. Tillsammans skapar vi morgondagens datadrivna fastighetsbolag!