Masterdata

Vad är masterdata?

Masterdata är den mest värdefulla tillgången du kan ha i en organisation idag. Det finns numera flera exempel på organisationer som ser sig som datadrivna före sin traditionella expertis. Men för att ha möjlighet till att arbeta med data på ett önskvärt sätt måste du se till att datan uppfyller en hög kvalitet. Masterdata är affärskritisk information och används som grund i alla processer i er verksamhet.

Masterdata beskrivs oftast inom fyra olika områden

 • Människor

  Information om kunder, anställda, leverantörer, investerare, ägare

 • Produkt

  Information om hyresobjekt, produkt, affär, tillgångar.

 • Geografi

  Geografisk information om bostäder, lokaler, kontor.

 • Annat

  Information om kontrakt, licenser, lägenhetsnummer, garanti.

Masterdata & fastighetsbolag

Idag genererar företag 16x mer data än för 6 år sedan vilket gör masterdata till en kritisk framgångsfaktor för såväl fastighetsbolag som övriga verksamheter. Det är inte ovanligt att masterdata är duplicerad i olika system vilket innebär att när någon data ändras, som t ex en förändring av fastighetens yta vid ombyggnation, så är det väldigt viktigt att datan också ändras i alla system som delar samma information. Att kunna utföra den typen av ändring hos fastighetsbolag har alltid  varit en administrativutmaning.  Genom att centralisera masterdata skapar fastighetsbolag ett fundament för digital transformation  som innebär att bolaget utgår från en sann informationskälla – en masterdata plattform. 

“ Data is a precious thing and will last longer than the systems themselves”
Tim Berners Lee
Grundaren av world wide web

Hur fungerar det?

Precis som Lee så tror Homepal att data överlever systemen, vi menar därför att fastighetsbolag måste ta ägandeskap över sin data och se till att den alltid är tillgänglig oavsett vilket system man kopplar till datan. Så hur börjar man egentligen arbeta med masterdata och vilka steg krävs för att centralisera sin affärskritiska information?

Första steget är en digital besiktning

 • Ta reda på informationsbehovet och omfattningen på projektet
 • Undersöka befintlig datakvalitet
 • Ta reda på hur detta påverkar verksamheten

Steg två är digital förvaltning

 • Implementering av plattform
 • Korrigera nuvarande databrister
 • Kvalitetssäkra befintlig data
 • Förutse och förhindra framtida kvalitetsproblem

Avslutande steg är digital transformation

 • Anslut befintliga alternativt ta fram egna värdeskapande mjukvaror som effektiviserar och automatisera processer
 • Utvärdera och följ upp

Målet är att förenkla fastighetsbolags arbete genom att ge en översikt av masterdata, effektivisera datahanteringen och eliminera dagens komplicerade processer som är orsakade av silos.

Vill du veta hur du kan börja arbeta med den viktigaste tillgången i ditt bolag? Kontakta oss!

För ytterligare information:

Niklas Hellgren
CSO @ Homepal
niklas.hellgren@homepal.se
0707 – 357482