Mitt Homepal

Mitt Homepal

Homepal    data

Ta kontrollen

Ett genomsnittligt företag lagrar idag 16 gånger mer data än för sex år sedan. Vart sparas datan? Data är fördelad i olika system utan några kopplingar, vilket leder till att det är svårt att få en överblick över sin data. Om inte fastighetsbolaget tar kontroll över sin egen data är det omöjligt att genomföra sin digitala transformation. Med Mitt Homepal säkerställer ni full tillgång till data.

Bättre processer

Konsekvent uppdatering av data accelererar er digitala transformation

Rätt möjligheter

Anställda ska ha tillgång till korrekt information vid rätt tillfälle

Marknadsledande

För att uppnå digital transformation krävs det kontroll över sin data

Tillgång till data

Homepal centraliserar data och gör det möjligt för hela organisationen att arbeta meningsfullt med data – hitta, lägga till och använd affärsviktig data för att få något fantastiskt att hända.

Mitt Homepal reducerar inlåsningseffekt och ger data ett strukturerat och kvalitativt hem som gör att medarbetaren ständigt har tillgång till information om sina fastigheter.

Datakvalitet

I ett levande dataekosystem krävs det kontinuerlig förbättring. Mitt Homepal kombinerar automatiserade datakvalitetskontroller med verktyg för användare för att flagga problem vilket bibehåller datatillgångens integritet och kvalitet på lång sikt.

Fastighetsbolag kan enkelt bibehålla datakvaliteten som krävs för att arbeta med data på ett önskvärt sätt. I Mitt Homepal stöttas medarbetare med flera funktioner för att fylla på och redigera data.

tablet

Vill du veta mer?

Ställ en fråga till vår produktägare