Om Oss

Om oss

Vad vi gör

Homepal förenklar digital innovation för fastighetsbolag. Vi skapar världens bästa verktyg för att arbeta med masterdata, ett verktyg som säkrar och möjliggör för fastighetsbolag att ta nästa kliv i den digitala tidsåldern. För att uppnå detta bygger vi en plattform för att integrera, hantera och säkra data som uppmuntrar hela organisationen att vara delaktig i i den digitala utvecklingen.

Varför

Med rätt data och rätt teknik kan människor idag lösa svåra problem och förändra världen till det bättre. När vi för några år sedan utvecklade tjänster som krävde tillgång till data var fastighetsbolagens tillgängliga teknik ett hinder för samarbete. Nuvarande teknik har resulterat i att fastighetsbolagens digitala transformation begränsats och påverkat bolagen i en negativ riktning. Vi såg ett behov av en annan typ av teknik, ett annat tankesätt och vi visste att det skulle ta en annan typ av företag för att möjliggöra fastighetsbolagens digitala transformation. Därför grundade vi Homepal.

Vi möter problemen

Våra samarbetspartners har förståelse för de utmaningar de möter och förstår innebörden av hur tillgänglig och kvalitativ data kan bistå i deras arbete. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi utvecklat en mjukvara och ett tekniskt tankesätt för att tackla bristfällande information och integrations-utmaningar. Vi arbetar nära våra samarbetspartners och integrerar deras data för att optimera fastighetsbolagets informationsflöden. Genom att skapa ett riktigt partnerskap hjälper vi fastighetsbolag att få ut så mycket värde som möjligt.

Vart är vi på väg

Fastighetsbolag runt om i Sverige använder Homepal som grund i sin informationshantering men det vi gör nu är bara början. Vi arbetar för att bygga en framtid där offentliga och privata fastighetsbolag kan använda data för att deras verksamheter ska nå nya höjder samtidigt som hyresgästen och medarbetaren är i fokus.

Vill du kunna skryta för dina barnbarn?

Partners

Vill du veta mer?

Ställ en fråga till en av våra grundare