Mina sidor
HomePal - Pages är portalen för de boende mot er som fastighetsvärd. Att det ska vara er portal är väldigt viktigt för oss - därför anpassar vi både appen och webappen till er grafiska profil och sätter in era ikoner.
Varför HomePal - Mina sidor?

App

Som komplement till det klassiska “Mina sidor” ger vi även ut en app, appen följer er grafiska profil, använder era ikoner och ges ut i ert namn - vi står för underhållet. I appen kan boenden göra allt som de kan göra via hemsidan.

En app är ett viktigt komplement till en webbaserad “Mina sidor”. Detta då det är enklare för boende att logga in i en app – därav ökar aktiviteten och viktig information läses mer frekvent. Det går även att skicka ut notifikationer som en tydlig indikator på att ny information finns tillgänglig.

Nå ut till boende

Viktig information går att skickas ut direkt till boende, ni kan sedan ta del av statistik för att se hur många som har öppnat meddelandet. I vissa fastigheter går det alltså att bli helt papperslös beroende på de boende.
Features

Kommunikation

Med vårt kommunikationsflöde kan ni skicka ut information till specifik lägenhet, trapphus, område, stad eller alla era fastigheter. Ni kan sedan ta del av statistik för hur många i respektive område som har tagit del av informationen.

Bokningssystem

Boende kan enkelt boka tvättid och andra resurser direkt via appen eller hemsidan.

Serviceanmälan

Håll er fastighet fräsch och gör det enkelt för boende att göra serviceanmälningar med HomePal - Pages. Det finns även möjlighet att integrera HomePal - Flow (ärendehantering) med HomePal - Pages. En boende kan då följa sina ärenden direkt i appen.

Godkännande av besiktning

Om ert fastighetsbolag även använder HomePal - Inspect (besiktningsprotokoll) kan en boende godkänna besiktningsprotokollet vid inflytt direkt i appen.
FAQ