Lös dina problem med våra produkter

Homepals plattform låter dig bygga skräddarsydda, smarta tjänster för leverans av data på just det sättet du behöver. Därför har vi byggt en rad färdiga produkter, alla utvecklade för att lösa specifika problem och skapa värde för dig som fastighetsbolag – och dina kunder.

Våra produkter

Uppbyggnad & lagring

Build

Build låter dig skapa och lagra egen data som existerar utanför dina system.

Överföring & förmedling

Cast

Cast låter dig skapa anslutningar för att skicka eller hämta större mängder strukturerad data till externa verktyg.

Insamling & lagring

Collect

Collect låter dig samla in och tillgängliggöra data från dina nuvaranda system.

Kvalitetssäkring & klassificering

Grade

Grade låter dig ställa krav på- och övervaka datakvaliteten i din data, samt identifiera brister och delegera åtgärder.

Modellering & integrering

Shape

Shape låter dig hantera data och modellera nya datasamlingar skräddarsydda helt efter dina behov.

Kom igång med Homepal

Våra produkter är till för de fastighetsbolag som vill förbättra sin hållbara utveckling. Digitalisering genom datastyrning är fundamentet till en hållbar utveckling. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet har aldrig varit så viktigt som det är idag.

Kontakta vårt team för att lära dig mer om vad vi kan hjälpa dig bygga. Tillsammans skapar vi morgondagens datadrivna fastighetsbolag!