Build

Uppbyggnad & lagring

Build låter dig skapa och lagra egen data som existerar utanför dina system.

Skapa nya dataset

Med Build skapar du enkelt nya dataset som behövs i verksamheten. Du behöver aldrig mer skapa lokala filer för att hantera data utan systemstöd.

Demokratiserad data

Genom att förflytta data från lokala filer säkerställer ni att alla intressenter av data kan vända sig till ett ställe för att förbättra processer och beslutsunderlag.

Länkad data

Länka ihop data från olika system för att skapa automatiska dataflöden. Detta sparar inte bara tid utan ger möjligheten att börja jämföra olika dataset på en helt ny nivå.

För dig som fastighetsbolag

I Build matar du in manuell data till plattformens datalager. På så sätt kan du föra in och centralisera bolagets excelfiler eller skapa data du tycker saknas. Inmatningen möjliggör användning och analys mot den data som redan finns i datalagret.

Vi har stöd för

Manuell inmatningMassimportAPI
Bild på demo av produkt
Bild på demo av produkt

Vad säger kunden om Build?

Bakgrund

I våras bestämde sig fastighetsbolaget för att kontinuerligt följa upp energi- och vattenförbrukning för alla sin fastigheter. Syftet var att hitta avvikelser för att sänka kostnader och skapa ett hållbart bolag för grön finansiering.

– IT-chef på fastighetsbolag

Kundens ord

“Med Homepals lösning Collect hade vi redan samlat in all data om energi- och vattenförbrukning. Problemet var att informationen om vilken förbrukning som uppstått i vilken fastighet fanns i olika exceller hos ekonomiavdelningen som sedan länge använt datat för att fakturera.”

Lösning

Fastighetsbolaget valde att använda Homepals produkt Build för att digitalisera och centralisera den data som tidigare endast existerat i excelark; vilken el- och vattenförbrukning som tillhörde vilken fastighet. När datan fanns i datalagret kunde den sedan kombineras med övrig verksamhetsdata och användas både som underlag för fakturering och för att kontinuerligt kunna följa upp energi- och vattenförbrukning.

Resultat

“Nu följer vi upp energi- och vattenförbrukningen i realtid och har redan hittat ett par möjligheter för att sänka kostnader. När vi började experimentera ännu mer lyckades vi även hitta en avvikelse som visade sig vara en vattenläcka som vi kunde fånga upp flera dagar än vad som tidigare varit möjligt.”, förklarar IT-chefen.

Kom igång med Homepal

Våra produkter är till för de fastighetsbolag som vill förbättra sin hållbara utveckling. Digitalisering genom datastyrning är fundamentet till en hållbar utveckling. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet har aldrig varit så viktigt som det är idag.

Kontakta vårt team för att lära dig mer om vad vi kan hjälpa dig bygga. Tillsammans skapar vi morgondagens datadrivna fastighetsbolag!