Cast

Överföring & förmedling

Cast låter dig skapa anslutningar för att skicka eller hämta större mängder strukturerad data till externa verktyg.

Tillgänglig data

Ta ägandeskap över vem som nyttjar din data. Välj vilka leverantörer som ska tillgång till vilken data, på vilket sätt och hur ofta.

Kontrollerade dataflöden

Förmedla data till utvalda applikationer precis så som de vill ha det. Glöm allt strul med konstiga integrationer.

Autogenererade API:er

När datan har samlats in och strukturerats så skapas det automatiskt API:er på datan som möjliggör för en enkel vidareförmedling till utvalda applikationer i er organisation. Förutom att det är en tekniskt hållbar lösning så minskar så klart implementationstiden av nya mjukvaror.

För dig som fastighetsbolag

I Cast ansluter du de verktyg som du vill ska kunna ta emot en större mängd modellerad data. På så sätt kan du ta emot och visualisera strukturerad information för analys i tredjepartslösningar så som PowerBI.

Vi har stöd för

APIDatabas PushDatabas Pull
Bild på demo av produkt
Bild på demo av produkt

Vad säger kunden om Cast?

Bakgrund

I våras bestämde sig fastighetsbolaget för att kontinuerligt följa upp energi- och vattenförbrukning för alla sin fastigheter. Syftet var att hitta avvikelser för att sänka kostnader och skapa ett hållbart bolag för grön finansiering.

Kundens ord

"Genom att reducera tiden som våra duktiga medarbetare sitter och tar fram rapporter kan vi frigöra tid för att utveckla organisationen och mer effektivt nå upp till våra KPI:er."

– IT-chef på fastighetsbolag

Lösning

Fastighetsbolaget vände sig till Homepal och genom att kombinera lösningarna Collect, Pipe och Cast samlades data in för både framtida behov och dashboarden. "Homepal låser inte in vår data, med Cast skickar vi enkelt över den till de analysverktyg som är bäst lämpade för use caset, i detta fall var det Power BI.” säger IT-chefen.

Resultat

“Nu följer vi upp energi- och vattenförbrukningen i realtid och har redan hittat ett par möjligheter för att sänka kostnader. När vi började experimentera ännu mer lyckades vi även hitta en avvikelse som visade sig vara en vattenläcka som vi kunde fånga upp flera dagar än vad som tidigare varit möjligt.” förklarar IT-chefen.

Kom igång med Homepal

Våra produkter är till för de fastighetsbolag som vill förbättra sin hållbara utveckling. Digitalisering genom datastyrning är fundamentet till en hållbar utveckling. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet har aldrig varit så viktigt som det är idag.

Kontakta vårt team för att lära dig mer om vad vi kan hjälpa dig bygga. Tillsammans skapar vi morgondagens datadrivna fastighetsbolag!