Collect

Insamling & lagring

Collect låter dig samla in och tillgängliggöra data från dina nuvaranda system.

Enkel insamling

Genom standardiserade integrationer hämtar Homepal din data från utvalda system. Du behöver aldrig mer vänta på långsamma processer för att få tillgång till din data.

Demokratiserad data

Genom att samla data centralt på ett ställe säkerställer ni att alla intressenter av data kan vända sig till ett ställe för att förbättra processer och beslutsunderlag.

Förstå datan

Med Homepals plattform skapar ni förståelse för all intressant data i er organisation och var den finns.

För dig som fastighetsbolag

I Collect ansluter du bolagets system och låter tjänsten extrahera och samla all data i plattformens datalager. På så sätt finns all data tillgänglig, på ett och samma ställe.

Vi har stöd för

SystemDatabasDatalagerStrömFil
Bild på demo av produkt
Bild på demo av produkt

Vad säger kunden om Collect?

Bakgrund

För tre månader sedan tog fastighetsbolaget beslutet att automatisera framtagningen av de mest återkommande rapporterna för att frigöra tid för anställda.

Kundens ord

"Genom att reducera tiden som våra duktiga medarbetare sitter och tar fram rapporter kan vi frigöra tid för att utveckla organisationen och mer effektivt nå upp till våra KPI:er."

– CDO på fastighetsbolag

Lösning

Steg ett var att samla in den verksamhetsdata som behövdes från olika system och Homepals produkt Collect var här det givna valet för bolaget. Fastighetsbolaget har en strategi som betyder att vi använder oss av marknadsledande och nytänkande bolag för att bygga upp det IT stöd vi behöver. I arbetet med att bygga upp datalager är Homepals Collect ett självklart val för oss.” fortsätter CDO.

Resultat

“I slutändan var den tid som frigjorts för att skapa rapporterna det lilla värdet. För fastighetsbolaget har det stora värdet varit att vi nu får kvalitativa rapporter som vi faktiskt kan optimera utifrån för att förbättra driftnettot.”, förklarar CDO.

Kom igång med Homepal

Våra produkter är till för de fastighetsbolag som vill förbättra sin hållbara utveckling. Digitalisering genom datastyrning är fundamentet till en hållbar utveckling. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet har aldrig varit så viktigt som det är idag.

Kontakta vårt team för att lära dig mer om vad vi kan hjälpa dig bygga. Tillsammans skapar vi morgondagens datadrivna fastighetsbolag!