Grade

Kvalitetssäkring & klassificering

Grade låter dig ställa krav på- och övervaka datakvaliteten i din data, samt identifiera brister och delegera åtgärder.

Skapa tillit till datan

Med Grade säkerställer ni att er data lever upp till krav på datakvalitet så att ni vågar ta datadrivna beslut på data som ni kan lita på.

Delat ansvar

Datakvalitet bygger på att hela organisationen tar anvar för datan som läggs in i systemen. Grade låter dig delegera ut ansvaret för olika data på organisationen.

Ta beslut på rätt data

Grade ger dig ett mått på hur underliggande data påverkar dina beslutsunderlag.

För dig som fastighetsbolag

I Grade skapar du krav på format och vakans i din data. På så sätt kan du övervaka och mäta hur väl din data uppfyller dina krav samtidigt som du identifierar var dina brister ligger. Grade låter dig sedan delegera ärenden angående åtgärder av dina databrister.

Vi har stöd för

KlassificeringValideringSpåra brister
Bild på demo av produkt
Bild på demo av produkt

Vad säger kunden om Grade?

Bakgrund

Fastighetsbolaget genomförde 2020 ett stort arbete för att automatisera framtagningen av de mest återkommande rapporterna för att frigöra tid för anställda. Men resultatet av satsningen blev inte riktigt som tänkt. “När vi var klara med automatiseringen märkte vi att våra anställda inte använde de automatiserade rapporterna utan föll tillbaka i gamla arbetsmönster.”, säger projektledare. Problemet låg i att informationen i rapporterna inte stämde vilket gjorde att de anställda direkt tappade tillit till dem.

Kundens ord

"Sedan tidigare hade vi Homepals produkt Grade där vi kunde identifiera hur många fel som faktiskt fanns i vår data. Det blev under arbetets gång tydligt för oss hur viktigt det är att vi åtgärdar dessa fel."

– Projektledande konsult

Lösning

Fastighetsbolaget valde då att använda mer funktionalitet från Grade för att aktivt kunna delegera, engagera och börja arbeta med sin datakvalitet. Tack vare Grades funktionalitet såg kunden ett ökat medarbetar engagemang och en större förståelse för datadrivet arbete.

Resultat

“Vi visste sedan tidigare hur mycket fel vi har i vår data och var den fanns. Nu blir nästa steg att åtgärda bristerna och säkerställa att vi framöver håller en god datakvalitet.” säger projektledaren.

Kom igång med Homepal

Våra produkter är till för de fastighetsbolag som vill förbättra sin hållbara utveckling. Digitalisering genom datastyrning är fundamentet till en hållbar utveckling. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet har aldrig varit så viktigt som det är idag.

Kontakta vårt team för att lära dig mer om vad vi kan hjälpa dig bygga. Tillsammans skapar vi morgondagens datadrivna fastighetsbolag!