PropTech

Vad är Proptech?

Proptech är ett relativt nytt uttryck i fastighetsbranschen. Likt FinTech (finance and technology) kan PropTech (property and technology) förklaras som ett begrepp för bolag som försöker att effektivisera och digitalisera processer primärt genom mjukvara. PropTech-sektorn har upplevt en stor tillväxt de senaste åren vilket betyder att digitaliseringen av fastighetsbranschen har tagit allt större kliv och stora förändringar de kommande åren är med största sannolikhet att förvänta sig.

Fastighetsbranschen idag

Att vi lever i en allt mer digitaliserad värld är svårt att blunda för. Företag som Uber, Airbnb och Amazon har samtliga haft en enorm tillväxt på grund av nya tekniska lösningar, effektivare- och automatiserade processer och konstant kundfokus. Fastighetsbranschen är något annat. Trots att det är en av världens mest kapitalstarka branscher kämpar man fortfarande med proprietära system som begränsar innovationen. Systemen leder bland annat till:

  • Komplicerade processorer

  • Manuel hantering av data

  • Begränsad innovation

  • Sämre kundservice

Proptech & framtiden

Det händer som sagt mycket i fastighetsbranschen och utvecklingen ställer krav på ökade möjligheter till integration och flexibilitet i dagens system. Några heta Proptech trender som är i fokus just nu:

Artificiell intelligens och machine learning

När ett bolag har rätt struktur på sin data kommer de att kunna tillämpa helt ny teknik som underlättar flertalet processer i bolaget. Som exempelvis intelligenta fastigheter. Vad händer egentligen när bostaden blir självstyrande? AI kommer till stor del att ta över manuellt arbete som idag utförs av exempelvis en drifttekniker. Husen kommer kunna agera tillsammans, bilda kluster och använda gemensamma resurser, inte bara inom respektive fastighetsägares bestånd utan tillsammans i samhället.

Virtual och augmented reality

Detta är något som flera fastighetsbolag har testat på under vår nuvarande pandemi. Vad händer när man kan visa sina objekt på nya sätt eller till och med innan produktion för att se hur fastigheten kommer ta form?

Internet of things

Med hjälp av smarta sensorer kan fastighetsbolag enkelt ladda ner en omfattande historik om en fastighets välmående genom sina smarta enheter anslutna till exempelvis el och VVS. Bolaget slipper att gissa eller betala för dyra inspektioner för att förstå hur välmående en fastighet är.

För att ta del av ovanstående trender så krävs det att fastighetsbolaget har ägandeskap och tillgång till sin data. Dessutom krävs det i de flesta fall stabila och moderna API:er som gör datan tillgänglig för olika system och lösningar. För att ta del av alla innovativa lösningar på marknaden krävs det en Masterdataplattform som tillgängliggör data och säkerställer hög datakvalitet.

För ytterligare information:

Niklas Hellgren
CSO @ Homepal
niklas.hellgren@homepal.se
0707 – 357482