Systemintegration

Samtliga branscher i näringslivet och i den offentliga sektorn är i behov av digitalisering och effektivisering för att hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden. Med det kommer flera utmaningar och den kanske största utmaningen är integrering av olika system. Integrering är den mest vitala delen av digitalisering trots att det är osynligt.

"By 2023, 65% of large organizations will enable their non-IT personnel to perform integration tasks"
Gartner

Vad är systemintegration?

Begreppet systemintegration innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans. För att detta ska fungera så utvecklar systemägarna integrationer mot de olika applikationerna. Då kan systemen skicka data till varandra automatiskt. På så sätt elimineras det administrativa jobbet att t ex överföra data manuellt. Det sparar både tid och pengar.

Det finns två olika metoder av systemintegration

Punkt-till-punkt

Den gamla metoden för systemintegration heter punkt-till-punkt. Ofta börjar integrationsprojekt med två fristående system som ska kunna utbyta information. Till exempel en integrering mellan ekonomisystemet med fakturasystemet.
Det kallas då att man gör en punkt-till-punkt (point-to-point) integration.

Då säkerställer man att endast en mottagare tar emot ett speciellt meddelande. Det krävs också att systemet vet var meddelandet ska lämnas och hur det ska översättas så att mottagaren kan läsa det. Om mottagaren eller sändaren ändrar sitt sätt att ta emot eller skicka sina meddelanden måste integrationen ändras. Om många system ska utbyta information på detta sätt kan det leda till långa och komplicerade administrativa utmaningar.

Broker

Den nya metoden heter Broker.  Det betyder att man använder ett centralt system som tar hand om kommunikationen mellan de olika systemen, en broker (”mäklare”). Det är just det Homepal är.

En brokers uppgift är huvudsakligen att få systemen att kommunicera genom Homepal istället för direkt med varandra. Då kan vi ta hand om de olika format som systemen använder och om man lägger till ett nytt system eller mjukvara blir det enklare att integrera på ett ställe istället för att lära många system att kommunicera med det nya språket (som i punkt-till-punkt-metoden). Det enda språk som systemen behöver lära sig är brokerns, alltså Homepals.

Med Homepal ser vi till att ledtider förkortas, administrationen minskas, kostnader hålls nere och beslutsfattandet förbättras i en miljö där data och information ständigt växer.

För ytterligare information:

Rasmus Persson
VD, Homepal
rasmus.persson@homepal.se
0709853305