Build

Referensdata

Build låter dig skapa referensdata som inte existerar i dina system.

Bild på demo av produkt

Skapa nya dataset

Med Build skapar du enkelt nya dataset som behövs i verksamheten. Du behöver aldrig mer skapa lokala filer för att hantera data utan systemstöd.

Demokratiserad data

Genom att förflytta data från lokala filer säkerställer ni att alla intressenter av data kan vända sig till ett ställe för att förbättra processer och beslutsunderlag.

Länkad data

Länka ihop data från olika system för att skapa automatiska dataflöden. Detta sparar inte bara tid utan ger möjligheten att börja jämföra olika dataset på en helt ny nivå.

Bild på demo av produkt

För dig som fastighetsbolag

I Build matar du manuellt in referensdata till Homepals dataplattform. Datan kan användas för att klassificera och kategorisera annan data, eller för att skapa relationer och länka data som annars inte har något samband. Centralisera den information som kanske tidigare endast existerat i excelfiler.

Funktionalitet

Manuell inmatning

Massimport

Vad säger kunden om Build?

I våras bestämde sig fastighetsbolaget för att kontinuerligt följa upp energi- och vattenförbrukning för alla sin fastigheter.

Syftet var att hitta avvikelser för att sänka kostnader och skapa ett hållbart bolag för grön finansiering.

Bakgrund

Med Homepals lösning Collect hade vi redan samlat in all data om energi- och vattenförbrukning.

Problemet var att informationen om vilken förbrukning som uppstått i vilken fastighet fanns i olika exceller hos ekonomiavdelningen som sedan länge använt datat för att fakturera.


IT-chef på fastighetsbolag

Syfte

Fastighetsbolaget valde att använda Homepals produkt Build för att digitalisera och centralisera den data som tidigare endast existerat i excelark; vilken el- och vattenförbrukning som tillhörde vilken fastighet.

När datan fanns i plattformen kunde den sedan kombineras med övrig verksamhetsdata och användas både som underlag för fakturering och för att kontinuerligt kunna följa upp energi- och vattenförbrukning.

Lösning

Nu följer vi upp energi- och vattenförbrukningen i realtid och har redan hittat ett par möjligheter för att sänka kostnader.

När vi började experimentera ännu mer lyckades vi även hitta en avvikelse som visade sig vara en vattenläcka som vi kunde fånga upp flera dagar än vad som tidigare varit möjligt.


IT-chef på fastighetsbolag

Resultat

Kom igång med Homepal

Våra produkter är till för er som vill möta olika intressenters krav på ett hållbart sätt. Data är fragment av information och information är fundamentet till alla processer. Med Homepal kan ni börja förvalta er information precis som ni vill förvalta era fastigheter, långsiktigt & hållbart.

Kontakta vårt team för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt bolag att ta nästa steg. Tillsammans skapar vi morgondagens datadrivna fastighetsbolag!