Cast

Exponera & skicka

Cast låter dig skapa anslutningar för att exponera eller skicka dataset till externa verktyg.

Bild på demo av produkt

Tillgänglig data

Ta ägandeskap över vem som nyttjar din data. Välj vilka leverantörer som ska ha tillgång till vilken data, på vilket sätt och hur ofta.

Kontrollerade dataflöden

Förmedla data till utvalda applikationer precis så som de vill ha det. Glöm allt strul med konstiga integrationer.

Autogenererade API:er

När datan har samlats in och strukturerats så skapas det automatiskt API:er på datan som möjliggör för en enkel vidareförmedling till utvalda applikationer i er organisation. Förutom att det är en tekniskt hållbar lösning så minskar så klart implementationstiden av nya mjukvaror.

Bild på demo av produkt

För dig som fastighetsbolag

I Cast ansluter du de destinationer som du vill ska kunna ta emot ett visst dataset. På så sätt kan du exponera eller skicka modellerad data via API eller annan anslutning.

Funktionalitet

API

MySQL

Microsoft SQL Server

PostgreSQL

Vad säger kunden om Cast?

I våras bestämde sig fastighetsbolaget för att kontinuerligt följa upp energi- och vattenförbrukning för alla sin fastigheter.

Syftet var att hitta avvikelser för att sänka kostnader och skapa ett hållbart bolag för grön finansiering.

Bakgrund

Genom att reducera tiden som våra duktiga medarbetare sitter och tar fram rapporter kan vi frigöra tid för att utveckla organisationen och mer effektivt nå upp till våra KPI:er.


IT-chef på fastighetsbolag

Syfte

Fastighetsbolaget vände sig till Homepal och genom att kombinera lösningarna Collect, Pipe och Cast samlades data in för både framtida behov och dashboarden.

"Homepal låser inte in vår data, med Cast skickar vi enkelt över den till de analysverktyg som är bäst lämpade för use caset, i detta fall var det Power BI.”

Lösning

Nu följer vi upp energi- och vattenförbrukningen i realtid och har redan hittat ett par möjligheter för att sänka kostnader.

När vi började experimentera ännu mer lyckades vi även hitta en avvikelse som visade sig vara en vattenläcka som vi kunde fånga upp flera dagar tidigare än vad som tidigare varit möjligt.


IT-chef på fastighetsbolag

Resultat

Kom igång med Homepal

Våra produkter är till för er som vill möta olika intressenters krav på ett hållbart sätt. Data är fragment av information och information är fundamentet till alla processer. Med Homepal kan ni börja förvalta er information precis som ni vill förvalta era fastigheter, långsiktigt & hållbart.

Kontakta vårt team för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt bolag att ta nästa steg. Tillsammans skapar vi morgondagens datadrivna fastighetsbolag!