Collect

Anslut & definiera

Collect låter dig ansluta en källa för att ladda in och bygga föreståelse för dataset.

Bild på demo av produkt

Enkel insamling

Genom standardiserade integrationer speglar Homepal din data från utvalda system. Du behöver aldrig mer vänta på långsamma processer för att få tillgång till din data.

Demokratiserad data

Genom att spegla data på ett ställe säkerställer ni att utvalda intressenter av data kan vända sig till ett ställe för att förbättra processer och beslutsunderlag.

Förstå datan

Med Homepals plattform skapar ni förståelse för intressant data i er organisation och var den finns.

Bild på demo av produkt

För dig som fastighetsbolag

I Collect ansluter du bolagets system och låter tjänsten extrahera och spegla utvald data i plattformen. På så sätt finns data tillgänglig, på ett och samma ställe.

Funktionalitet

System

Databaser

Strömmar

Filer

Vad säger kunden om Collect?

För tre månader sedan tog fastighetsbolaget beslutet att automatisera framtagningen av de mest återkommande rapporterna för att frigöra tid för anställda.

Bakgrund

Genom att reducera tiden som våra duktiga medarbetare sitter och tar fram rapporter kan vi frigöra tid för att utveckla organisationen och mer effektivt nå upp till våra KPI:er.


CDO på fastighetsbolag

Syfte

Steg ett var att samla in den verksamhetsdata som behövdes från olika system och Homepals produkt Collect var här det givna valet för bolaget.

"Fastighetsbolaget har en strategi som betyder att vi använder oss av marknadsledande och nytänkande bolag för att bygga upp det IT stöd vi behöver. I arbetet med att samla data är Homepals Collect ett självklart val för oss.”

Lösning

I slutändan var den tid som frigjorts för att skapa rapporterna det lilla värdet.

För oss har det stora värdet varit att vi nu får kvalitativa rapporter som vi faktiskt kan optimera utifrån för att förbättra driftnettot.


CDO på fastighetsbolag

Resultat

Kom igång med Homepal

Våra produkter är till för er som vill möta olika intressenters krav på ett hållbart sätt. Data är fragment av information och information är fundamentet till alla processer. Med Homepal kan ni börja förvalta er information precis som ni vill förvalta era fastigheter, långsiktigt & hållbart.

Kontakta vårt team för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt bolag att ta nästa steg. Tillsammans skapar vi morgondagens datadrivna fastighetsbolag!