Grade

Regler & kvalitet

Grade låter dig sätta regler för- och övervaka datakvaliteten på dina dataset samt identifiera ogiltiga poster.

Bild på demo av produkt

Skapa tillit till datan

Med Grade säkerställer ni att er data lever upp till krav på datakvalitet så att ni vågar ta datadrivna beslut på data som ni kan lita på.

Engagemang

Datakvalitet bygger på att hela organisationen tar ansvar för datan som läggs in i systemen. Grade skapar incitament och engagemang för organisationen.

Ta beslut på rätt data

Grade ger dig ett mått på hur underliggande data påverkar dina beslutsunderlag. Använd magkänslan för att köpa lunch, inte om du ska sälja en fastighet.

Bild på demo av produkt

För dig som fastighetsbolag

I Grade skapar du regler på existens, unikhet och format när det kommer till entiteter och attribut. På så sätt kan du övervaka och mäta hur väl din data uppfyller dina regler samtidigt som du identifierar vilka poster som är ogiltiga.

Funktionalitet

Regler

Kvalitet

Ogiltiga poster

Vad säger kunden om Grade?

Fastighetsbolaget genomförde 2020 ett stort arbete för att automatisera framtagningen av de mest återkommande rapporterna för att frigöra tid för anställda. Men resultatet av satsningen blev inte riktigt som tänkt.

“När vi var klara med automatiseringen märkte vi att våra anställda inte använde de automatiserade rapporterna utan föll tillbaka i gamla arbetsmönster.” säger projektledare.

Problemet låg i att informationen i rapporterna inte stämde vilket gjorde att de anställda direkt tappade tillit till dem.

Bakgrund

Sedan tidigare hade vi Homepals produkt Grade där vi kunde identifiera hur många fel som faktiskt fanns i vår data.

Det blev under arbetets gång tydligt för oss hur viktigt det är att vi åtgärdar dessa fel.


Projektledande konsult

Syfte

Fastighetsbolaget valde då att använda mer funktionalitet från Grade för att aktivt kunna delegera, engagera och börja arbeta med sin datakvalitet.

Tack vare Grades funktionalitet såg kunden ett ökat medarbetar engagemang och en större förståelse för datadrivet arbete.

Lösning

Vi visste sedan tidigare hur mycket fel vi har i vår data. Nu blir nästa steg att åtgärda bristerna och säkerställa att vi framöver håller en god datakvalitet genom kontinuerlig uppföljning via Grade.

Ett annat spännande resultat som vi inte hade räknat med var att vi fick med oss ett starkt engagemang hos medarbetarna för datadrivet arbete. Nu jobbar jag vidare med Grade hos ett annat bolag..


Projektledande konsult

Resultat

Kom igång med Homepal

Våra produkter är till för er som vill möta olika intressenters krav på ett hållbart sätt. Data är fragment av information och information är fundamentet till alla processer. Med Homepal kan ni börja förvalta er information precis som ni vill förvalta era fastigheter, långsiktigt & hållbart.

Kontakta vårt team för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt bolag att ta nästa steg. Tillsammans skapar vi morgondagens datadrivna fastighetsbolag!