Shape

Modellera & transformera

Shape låter dig modellera entiteter, samt transformera och koppla på data från dina anslutna källor.

Bild på demo av produkt

Integrera data

Att samla in och kombinera data från olika system för att få ut rätt effekt är i dag en stor utmaning. Med Shape kan du modellera data från olika system och sedan presentera detta i en enhetlig vy.

Motorn i en datapipeline

Gör din informationsstruktur toppmodern så att du kan säkra ditt bolags tillgång till data. Ta första steget för att skapa innovativa lösningar i er organisation som både anställda och hyresgäster kan ta del av.

Berika data

Komplettera och berika nuvarande data för att ta din verksamhet till ny nivå. Skapa flera modeller för att tillgodose din organisations behov.

Bild på demo av produkt

För dig som fastighetsbolag

I Shape modellerar du entiteter, samt transformerar och kopplar på data från dina ansluta källor – för att få skräddarsydda dataset som är redo att exponeras eller skickas vidare.

Funktionalitet

Modellera

Transformera

Koppla

Vad säger kunden om Shape?

Under december 2020 bestämde sig fastighetsbolaget för att utveckla bättre stöd för att följa upp sina KPI:er kopplat till det återkommande underhållet och ärendehanteringen.

“Vi har satt upp mål och viktiga KPI:er för hur länge ett ärende får vara öppet, vad olika ärenden får kosta med mera. Idag har vi dock inte möjlighet att på ett enkelt sätt se hur vi ligger till mot våra KPI:er.” säger förvaltningschefen.

Bakgrund

“För att kunna leverera kontinuerlig uppföljning på dessa KPI:er åt förvaltningschefen behövde vi dels samla in data från tre olika system.

Detta var det lätta, det svåra var hur vi skulle kombinera datan mellan de olika systemen för att kunna presentera i en enhetlig vy.”


IT-chef på fastighetsbolag

Syfte

Med Homepals produkt Shape kombinerades och modellerades data från de tre olika systemen för att sedan kunna presenteras kontinuerligt för förvaltningsavdelningen.

Lösning

“Vi såg direkt att vi har genomfört aktiviteter under åren som har effektiviserat, saknat effekt och till och med i vissa fall gjort oss mindre effektiva i förhållande till våra KPI:er.

Nu har vi verktygen för att säkerställa att de processförändringar som genomförts alltid får rätt effekt.”


IT-chef på fastighetsbolag

Resultat

Kom igång med Homepal

Våra produkter är till för er som vill möta olika intressenters krav på ett hållbart sätt. Data är fragment av information och information är fundamentet till alla processer. Med Homepal kan ni börja förvalta er information precis som ni vill förvalta era fastigheter, långsiktigt & hållbart.

Kontakta vårt team för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt bolag att ta nästa steg. Tillsammans skapar vi morgondagens datadrivna fastighetsbolag!