Tillsammans med insikter från fyra fastighetsbolag lanserar nu PropTech-bolaget HomePal från Lund ett ärendehanteringssystem för det moderna fastighetsbolaget, HomePal – Flow.

Syftet med Flow är att det ska vara enkelt för fastighetsbolag att arbeta effektivt med ärendehantering. Det är viktigt att alla fastighetsbolag kan vara med och påverka de system de arbetar i.

“Hela HomePal genomsyras av en hög IT kompetens – denna kompetens är dock värdelös utan insikter från de som har arbetat länge i branschen. Därför utvecklar vi och tar fram nya tjänster i nära samarbete med nya och befintliga kunder. Med våra kunders branscherfarenheter och vår IT kompetens tar vi fram nästa generations fastighetssystem.” – Kevin Kimaryo, CEO på HomePal.

Att använda sig av HomePal – Flow innebär många fördelar. Fastighetsbolagen kan garantera att personuppgifter behandlas enligt GDPR, hålla kolla på hela ärendets händelseförlopp och enkelt se till så att ärenden ej faller mellan stolarna. Ärendehanteringssystemet skickar också automatisk feedback till avsändaren.

“Det är viktigt för oss på HomePal att utnyttja alla de hjälpmedel som finns tillgängliga idag för att förenkla för alla som använder systemet. Fastighetsservice som sällan jobbar från kontoret kan därför enkelt komma åt systemet via appen som finns till både iOS och Android.” – Love Malmros, CTO på HomePal.

En viktig del av HomePal – Flow är statistiken och möjligheten att generera rapporter. Ledningen kan på ett enkelt sätt fatta datadrivna beslut för att effektivisera organisationen.

Läs mer här.

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Hellgren, CMO på HomePal

niklas.hellgren@homepal.se

+46 70 735 74 82

Om HomePal

HomePal AB är ett Prop-Tech företag som tar fram nästa generations fastighetssystem tillsammans med fastighetsbolag.