Fastighetsdata – precis så som du vill ha det

Få tillgång till ett brett utbud av högkvalitativa dataprodukter via en och samma plattform. Gör din data tillgänglig så att du kan få fullt ägande, kontroll och maximal effekt av din nuvarande data.

Smarta och hållbara lösningar för en effektivare verksamhet.

Lösningar till fastighetsbolag med hållbara ambitioner

Vi arbetar tillsammans med många aktörer inom fastighetsbranschen – stora som små. Tillsammans lägger vi grunden för digitalisering och dataflöden som passar framtiden: hållbar, effektiv och smart.

Därför väljer marknadsledande bolag Homepal

Släpp loss kraften av data

Anslut enkelt alla dina olika datasilos till en enda sanningskälla för hela organisationen. Från att omedelbart extrahera meningsfulla insikter, automatisera arbetsflöden – till att spara miljontals kronor i kostnader.

Koppla in – inte ur

Våra produkter fungerar som tillägg till dina befintliga system och data. Du behöver aldrig byta ut någonting för att börja använda våra produkter. Koppla in oss på nolltid och börja ditt arbete.

Oändliga möjligheter

Tillsammans skapar vi morgondagens datadrivna fastighetsbolag. Vi hjälper fastighetsbolag att engagera sina medarbetare i datadrivet arbete för att förenkla arbetet med hållbar utveckling.

Insamling och lagring från alla dina system – och mer

Anslut verksamhetens datakällor, och låt vår tjänst automatiska bygga en datakatalog med all din data – som kontinuerligt uppdateras enligt ditt schema och dina önskemål. Tillämpa affärsregler och klassificering av data för att enklare hantera och förstå vad det är du har tillgång till – eller begränsa insyn till känslig data.

Du kan till och med börja bygga upp ny data (som tidigare kanske endast existerat i excelfiler) med hjälp av våra digitala register.

Vi har stöd för

SystemDatabasDatalagerStrömFilManuell inmatningMassimportAPI

Läs mer

Kvalitetsäkring och modellering av insamlad data

Sätt upp kvalitetskrav för att enkelt spåra brister och hålla reda på datagrad i dina olika system. Du får möjlighet att övervaka varenda vrå i din dataorganisation för att upprätthålla god kvalitet på datan som skickas vidare till tredjeparter eller till analys. Upptäck saknad-, felformaterad- eller duplicerad data – och mycket mer.

Standardisera, berika, filtrera och matcha data från flera källor som dina applikationer behöver. Bygg ett nytt, skräddarsytt dataset – helt efter dina behov och utan begränsningar. Säg “Hejdå” till icke-kombinerbar data.

Vi har stöd för

KlassificeringValideringSpåra bristerMatchningBerikningFiltrering

Läs mer

Förmedling av dataset till tredjeparter

Leverera och förmedla tillförlitlig data på det format som behövs – till verksamheten eller tredjepart. Schemalägg arbetsflöden och konfigurera utlösare för att starta dataöverföringar.

Du kan komma åt datan genom autogenerarade API:er eller push/pull till databas.

Vi har stöd för

APIDatabas Push (JDBC)Databas Pull (JDBC)SFTP

Läs mer

Vad säger våra kunder?

Genom strukturerad och bred insamling av data kan analys av affär, omvärld och kund förbättras och därmed skapa ett attraktivare fastighetsbolag.

Informationen är inte längre låst till ett specifikt område, utan genom normalisering och kontroll på ägandeskap av informationen suddas gränserna ut för vilka analyser som är möjliga.

– Affärsutvecklare

Effektiva och faktabaserade processer ger våra medarbetare mer tid att utveckla (effektivisera och automatisera) än att underhålla. Detta leder på sikt till att arbetet blir mer proaktivt än reaktivt.

– Fastighetschef

Alla människor kan göra sitt jobb bättre och snabbare när de kan komma åt och lita på företagsdata – och se hur den hänger ihop.

– IT-chef

Homepal hjälper oss att samla in, strukturera och göra datan användbar från majoriteten av våra system så att vi kan få nya insikter och samtidigt känna oss trygga med att våra digitala tillgångar är säkrade.

– Systemarkitekt

Kom igång med Homepal

Våra produkter är till för de fastighetsbolag som vill förbättra sin hållbara utveckling. Digitalisering genom datastyrning är fundamentet till en hållbar utveckling. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet har aldrig varit så viktigt som det är idag.

Kontakta vårt team för att lära dig mer om vad vi kan hjälpa dig bygga. Tillsammans skapar vi morgondagens datadrivna fastighetsbolag!