Boka demoLogga in
Ekonomi

Hyresbortfall

Visar bokfört hyresbortfall under specificerad period.

Vad är det?

Hyresbortfall representerar den förlust av hyresintäkter som uppstår när en fastighet inte genererar förväntade intäkter på grund av vakans eller obetalda hyror. Det är en viktig indikator för att bedöma fastighetens inkomststabilitet och kan ha en betydande inverkan på dess ekonomiska prestanda.

Hur räknas det ut?

Hyresbortfall = Summan av värdet på konton som representerar hyresbortfall

Varför är det viktigt att följa?

Hyresbortfall är en kritisk faktor som påverkar fastighetens lönsamhet och ekonomiska hälsa. Det kan uppstå till följd av vakanser, obetalda hyror, eller andra faktorer som hindrar fastigheten från att generera förväntade intäkter. Att övervaka och hantera hyresbortfall är avgörande för att säkerställa att fastigheten fortsätter att generera stabila intäkter och bibehåller sin ekonomiska hållbarhet.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Ekonomi

Bläddra bland alla
Ekonomi

Ackumulerad avvikelse mot budget

Visar skillnad mellan faktiskt utfall och budget för innevarande år under specificerad period.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo