Boka demoLogga in

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Boka demo

Insikter du behöver, när du behöver dem

Homepal är ett innovativt och nytänkande verktyg som ger alla på ett fastighets- eller fövaltningsbolag möjlighet att ta del av verksamhetens data, få omedelbara insikter och fatta faktadrivna beslut. Enkelt nog för alla att använda, men ändå kraftfullt nog att skala och växa med er verksamhet.

Homepal är annorlunda för att vi är 80% färdiga från början

Med Homepal är vi 80% klara redan när vi börjar. Eftersom vi vet vad fastighetsbolag behöver följa upp och analysera har vi redan gjort jobbet som du annars skulle betala en BI-konsult för att göra.

Med Homepal tar du del av andra fastighetsbolags innovation

Den framdrift och utveckling vi gör med en kund delar vi sedan med alla våra kunder. Genom samarbete mellan branschkollegor ökar vi innovationstakten och hjälps åt att förflytta branschen mot en mer datadriven framtid snabbare. I praktiken betyder det att du inte måste ansvara för att ditt bolag håller sig ajour med det senaste i branschen - det får du automatiskt med oss.

Med Homepal kan du ändra utan konsulter

Till skillnad från vanliga BI-verktyg är att vi har gjort det möjligt och enkelt för dig att ändra, uppdatera och byta ut nyckeltal och vyer på egen hand. Vårt gränssnitt är designat för att vanliga medarbetare som inte är dataexperter eller visualiseringsproffs ska tycka det är enkelt.

All funktionalitet som du behöver utöver Homepals smarta datamotor

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Flexibel visualisering

Välj mellan olika diagramtyper med ett enkelt klick.

Flexibel tidsperiod

Välj och anpassa tidsperiod eller tidpunkt för exakt dataanalys.

Historisk jämförelse

Analysera förändringar genom att jämföra med tidigare perioder.

Effektiv benchmarking

Analysera och jämför fastigheter och områden med anpassade mätvärden.

Enkel extern delning

Dela dashboards med externa parter genom publik länk för enkel åtkomst utan inloggning.

Sök och filtrera

Sök, filtrera och kombinera data för att komma åt rätt perspektiv.

Valfri segmentering

Segmentera och anpassa diagram efter egna behov och preferenser.

Skräddarsydd terminologi

Använd era egna termer och ord i våra platform för en enhetlig upplevelse.

Ekvivalenter

Använd ekvivalenter för att sätta nya perspektiv på mätvärden och nyckeltal.

Bädda in

Dela dashboard eller enskilda nyckeltal direkt på ert intranät eller i Microsoft Teams.

Anpassade ekonomiska nyckeltal

Definiera nyckeltal med egna formler utifrån er kontoplan.

Datatabeller

Skapa anpassningsbara tabeller med nyckeltal och mätvärden – och berika med metadata.

Kombinera nyckeltal och mätvärden

Utforska samband och perspektiv genom att kombinera nyckeltal i samma graf.

Målindikator

Indikera önskade nivåer med färgkodade mål- och gränsvärden.

Ackumulerad 12-månadersanalys

Visa nyckeltal och mätvärden för rullande 12-månadersperioder.

Export till .xslx

Exportera diagramdata direkt till Excel för vidare analys eller användning.

Dela på TV-skärm

Dela dashboards på TV-skärmar för enkel visning och överblick.

Säker åtkomstkontroll

Sätt en dashboard till privat för att begränsa åtkomsten till endast utvalda användare.

Effektiv användarhantering

Bjud in användare till Homepal eller specifika dashboards direkt via email.

Exportera som slide

Exportera dashboards direkt till presentationer som slides.

Dashboards

Bläddra bland våra dashboards
Dashboard Image
Teknisk förvaltning

Arbetsorderuppföljning för distriktschefer

Dashboard som hjälper dig som distriktschef att säkerställa att arbetsordrar inte faller mellan stolarna för de fastigheter som du ansvarar för.

Mätvärden och nyckeltal

Bläddra bland alla
Ekonomi

Ackumulerad budget

Visar ackumulerad budget hitills för innevarande år under specificerad period.
Psst... Vad väntar du på?
Boka demo