H O M E P A L

Ärendehanteringssystem för fastighetsbolag

Att hantera serviceanmälningar är komplexa processer med flera inblandade parter. Vi har kartlagt dessa processer och identifierat faktorer som bromsar ner dem. Med HomePal flyter arbetet på, utan bromsklossar.

HomePal är ett digitalt verktyg som optimerar arbetsprocesser för serviceanmälningar.

Vårt mål är inte att vara ett heltäckande fastighetssystem – tvärtom.
Vi tror på idén om att ni som fastighetsbolag ska kunna forma ert eget fastighetssystem, så att det passar till just era behov. Vi är marknadsledande inom processflöden och serviceanmälan. Sedan låter vi någon annan leverera den bästa lösningen för andra områden.

Resultatet? Effektivare arbete, nöjdare kunder och sänkta omkostnader.

Hur många nya ärenden har vi? Vad behöver organiseras? Vem utförde arbetet? Samla all planering i ett program och njut av överblicken över inkomna, pågående och avslutade ärenden.

Vem ringde kunden? Vad bestämdes via e-post? Har den externa firman utfört arbetet? Rikta informationsflödet till en gemensam databas och få tid över till viktigare saker.

”Kan du skicka bild på skadan?” ”När är du hemma?” Skippa onödigt krångel. I dagens digitala värld är snabb service en självklarhet. Med en lättanvänd felanmälan blir hyresgästens upplevelse smärtfri.

Smarta egenskaper

Status

Varje ärende har en status. När statusen ändras blir alla involverade parter informerade.

Historik

Bokför alla viktiga händelser i ett enda gemensamt arbetsdokument.

Förvaltarevy

Med en speciell vy kan du som förvaltare delegera och överblicka alla ärenden.
9381

felanmälningar

2605

arbetsorder

874

timmar sparade