Startsidan

Masterdata

Fundamentet för digital transformation

Ett urval av våra samarbetspartners

97%

av alla fastighetsbolag har bristfällande datakvalitet i sin organisation.

15-25%

av den totala omsättning påverkas negativt av bristfällande datakvalitet.

70%

av resurserna går till att spåra data vid implementation av en ny mjukvara.

Värdeerbjudande för fastighetsbolag

Masterdata

Genom att centralisera affärskritisk information får fastighetsbolag en gemensam och konsekvent informationskälla. Vilket reducerar användandet av resurser som krävs för att hantera data när den lagras i flera olika system.

Datakvalité

Homepal ser till att ditt bolags masterdata är korrekt och varnar så fort det uppstår en kvalitetsbrist. När fastighetsbolag aktivt börjar arbeta med datakvalitet uppstår nya möjligheter för att digitalisera sin verksamhet, på riktigt.

Integrationer

Med Homepal får ni en leverantör som står för öppenhet och samverkan. Via öppna API:er får mjukvaruleverantörer möjligheten att göra säkra engångsintegrationer för att få tillgång till er masterdata.

Mitt Homepal

Mitt Homepal är en masterdataplattform som centraliserar fastighetsbolagets kritiska information.

  Fullt ägandeskap av affärsviktig information
  Verifiera att masterdata uppnår hög datakvalitet
  Hela organisationen har tillgång till konsekvent information

Homepal developer portal

Homepal Developer Portal ger externa leverantörer möjligheten att få tillgång till fastighetsbolagets masterdata.

  Öppna API:er
  Datamodell baserad på internationella standarder
  Testa mjukvara innan implementation

"Homepal är ett proptech bolag som erbjuder fastighetsbolag en masterdataplattform för att hantera sin affärskritiska information. En framgångsrik digital transformation kräver samverkan över hela organisationen men också utanför den organisatoriska gränsen. Med Homepal får ni som fastighetsbolag full kontroll över er masterdata samtidigt som ni gör den tillgänglig för utvalda mjukvaruleverantörer att använda. En plattform likt Homepal krävs för att ta sig an den massiva vågen av nya tekniska lösningar. Välkommen!"
Rasmus Persson
Co-founder

Ta kontakt med oss om ni vill förenkla innovation i ert bolag. Vi bjuder på fika!