Startsidan

Homepal

Fundamentet för tillgänglig information

Ett urval av våra samarbetspartners

93%

av alla fastighetsbolag har bristfällande insikter om sin organisation.

15-25%

av den totala omsättning påverkas negativt av bristfällande information.

70%

av resurserna går till att spåra data vid implementation av en ny mjukvara.

Värdeerbjudande för fastighetsbolag

Masterdata

Genom att centralisera affärskritisk information får fastighetsbolag en gemensam och konsekvent informationskälla. Vilket reducerar användandet av resurser som krävs för att hantera data när den lagras i flera olika system.

Automation

Homepal automatiserar informations-flödet från samtliga integrerade system och reducerar det manuella arbetet som krävs för att dra värdefulla analyser av fastighetsbolagets information.

Integrationer

Med Homepal får ni en leverantör som står för öppenhet och samverkan. Via öppna API:er får mjukvaruleverantörer säkra engångsintegrationer som förbättrar bolagets informationsflöden.

Homepal developer portal

Homepal Developer Portal ger externa leverantörer möjligheten att få tillgång till fastighetsbolagets masterdata.

  Öppna API:er
  Datamodell baserad på internationella standarder
  Testa mjukvara innan implementation

"Homepal är ett produktbolag som erbjuder fastighetsbolag en plattform för att hantera sin affärskritiska information. En framgångsrik digital transformation kräver samverkan över hela organisationen men också utanför den organisatoriska gränsen. Med Homepal får ni som fastighetsbolag konstant tillgänglighet till er data. En plattform likt Homepal krävs för att ta sig an den massiva vågen av nya tekniska lösningar."
Rasmus Persson
Co-founder

Ta kontakt med oss om ni vill förenkla innovation i ert bolag. Vi bjuder på fika!