Homepal

Masterdata | fundamentet för digital transformation

Ett urval av våra samarbetspartners

97%

av alla fastighetsbolag har bristfällande datakvalitet i sin organisation.

15-25%

av den totala omsättning påverkas negativt av bristfällande datakvalitet.

70%

av resurserna går till att spåra data vid implementation av en ny mjukvara.

Värdeerbjudande för fastighetsbolag

sync (1)

Centraliserad data

Genom att centralisera affärskritisk information får fastighetsbolag en gemensam och konsekvent informationskälla. Vilket reducerar användandet av resurser som krävs för att hantera data när den lagras i flera olika system.

personal-information (1)

Datakvalité

Homepal ser till att ditt bolags masterdata är korrekt och varnar så fort det uppstår en kvalitetsbrist. När fastighetsbolag aktivt börjar arbeta med datakvalitet uppstår nya möjligheter för att digitalisera sin verksamhet, på riktigt.

database (2)

Integrationer

Med Homepal får ni en leverantör som står för öppenhet och samverkan. Via öppna API:er får mjukvaruleverantörer möjligheten att göra säkra engångsintegrationer för att få tillgång till er masterdata.

smartmockups_kf2c5o0h

Mitt Homepal

Mitt Homepal är en masterdata management plattform som centraliserar fastighetsbolagets affärsviktiga information.

  Fullt ägandeskap av affärsviktig information
  Verfiera att masterdata uppnår hög datakvalitet
Hela organisationen har tillgång till konsekvent information

Homepal Developer Portal

Homepal Developer Portal ger externa leverantörer möjligheten att få tillgång till fastighetsbolagets masterdata.

  Öppna API:er
  Datamodell baserad på internationella standarder
  Testa mjukvara innan implementation

smartmockups_kewusy7s

Är ni redo? Vi har erfarenheten.

Första steget är en digital besiktning, där gör Homepal en nulägesanalys på hur den nuvarande informationsstrukturen ser ut. Då endast 3% av fastighetsbolag har grundläggande datakvalitet är det viktigt att besvara vilka brister det finns i masterdatan. Den digitala besiktningen utgår ifrån Homepals 4-K modell som baseras på de fyra faktorerna Konsekvent, Korrekt, Komplett och Kontext.

När nulägesanalysen är genomförd erbjuder Homepal ett gränssnitt för att aktivt arbeta med sin masterdata. Bristande datakvalitet kostar bolag 15-25% av omsättningen enligt studier från MIT. Homepal löser era kvalitetsbrister i masterdatan genom att upptäcka och korrigera dessa i realtid. Genom att aktivt arbeta i vårt fantastiska gränssnitt ger verktyget fastighetsbolag chansen att uppnå hög datakvalité.

När masterdatan är tillräckligt bra kan vi inleda steg 3. Fastighetsbolaget väljer här att börja integrera interna och externa mjukvaror Mitt Homepal genom tillgång till öppna api:er. Vid integrationer idag går 70% av tiden till att hitta rätt data. Genom att centralisera masterdata och använda Homepals funktionalitet för engångsintegrationer kan ni förenkla ert arbetssätt och ta era implementationsprojekt till nya höjder.

Hur kan vi hjälpa till?

Ta kontakt med oss om ni vill förenkla innovation i ert bolag. Vi bjuder på fika!

Kontakt
"Homepal är ett proptech bolag som erbjuder fastighetsbolag ett masterdata management verktyg för att hantera sin affärskritiska information. En framgångsrik digital transformation kräver samverkan över hela organisationen men också utanför den organisatoriska gränsen. Med Homepal får ni som fastighetsbolag full kontroll över er masterdata samtidigt som ni gör den tillgänglig för utvalda mjukvaruleverantörer att använda. Ett masterdata management verktyg likt Homepal krävs för att ta sig an den massiva våg av nya tekniska lösningar. Välkommen till Homepal."
Rasmus Persson
Co-founder