Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Objekthyra

Visar genomsnittlig månadshyra för objekt vid specificerad tidpunkt.

Vad är det?

Nyckeltalet visar den genomsnittliga hyreskostnaden som betalas av hyresgäster för de olika hyresobjekten inom till exempel ett bestånd eller en specifik fastighet. Det beräknas vanligtvis genom att ta den totala hyresintäkten för en viss tidsperiod och dela den med antalet hyresobjekt.

Detta nyckeltal ger en indikation på den genomsnittliga kostnaden för hyresgäster och är användbart för fastighetsägare och förvaltare för att bedöma hyresnivåer, prisjusteringar och intäktsströmmar. Det kan också vara användbart för att jämföra hyror med konkurrerande fastigheter och marknadskrav.

Detta nyckeltal kan skilja sig från totalt fakturerad hyra för ett hyresobjekt, då detta nyckeltal endast tittar på objektets hyra (och inte avtalets).

Hur räknas det ut?

(Summerad bashyra per år för hyresobjekt / 12 mån) / Antal objekt = Genomsnittlig månadshyra

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt av flera skäl:

  1. Prissättning och konkurrenskraft: Genom att övervaka den genomsnittliga månadshyran kan fastighetsägare och förvaltare säkerställa att deras hyror är konkurrenskraftiga på marknaden. Det hjälper dem att fastställa rätt prisnivå för sina hyresobjekt och attrahera hyresgäster.

  2. Intäktsplanering: Nyckeltalet ger underlag för att göra realistiska intäktsprognoser och budgetarbeten. Det är värdefullt för ekonomisk planering och för att säkerställa en stabil intäktsström.

  3. Marknadsanalys: Det ger insikter i marknadstrender och hyresutveckling. Det kan vara användbart för att identifiera möjligheter att öka hyrorna eller för att anpassa sig till ändrade marknadsförhållanden.

  4. Kostnadsjämförelse: Det underlättar jämförelser med andra fastigheter och områden för att bedöma om hyresnivåerna är konkurrenskraftiga och om det finns utrymme för förbättringar.

  5. Hyresförhandlingar: För kommersiella fastigheter är detta nyckeltal användbart i förhandlingar med hyresgäster. Det ger en referenspunkt för att fastställa rimliga hyresnivåer.

  6. Investeringsbeslut: Det är viktigt för att fatta investeringsbeslut, särskilt när det gäller att köpa eller sälja fastigheter, eftersom den genomsnittliga månadshyran påverkar fastighetens värde.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet värdefull information för fastighetsägare och förvaltare för att optimera hyresnivåer, intäktsströmmar och konkurrenskraften på marknaden. Det är en central komponent i fastighetsförvaltning och ekonomisk planering.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!