Meta Pixel
  • Dashboards

   Bläddra bland våra exempel på dashboards

   BeståndetEkonomiHållbarhetTeknisk förvaltningUthyrning
  • Mätvärden och nyckeltal

   Bläddra bland våra automatiska bearbetningar


Boka demoLogga in

Dashboards som används av dina branchkollegor
inom ekonomi

Om dashboards är gjorda på rätt sätt så ska visa de mätvärden som är viktiga (på ett enkelt sätt) för att sprida kunskap och hjälpa dig att fatta bättre och snabbare affärsbeslut.

Ta en titt på vårt sortiment med exempel på dashboards. Våra exempel på dashboards kommer från riktiga team inom teknisk förvaltning, uthyrning och energi – men även ledningsgrupper och VD.

Våra dashboards består av färdiga nyckeltal.

Dashboard Image
Ekonomi

Kostnadsuppföljning för distriktschefer

Dashboard som hjälper dig som distriktschef att säkerställa att fastigheterna som du ansvarar för har kostnader som ligger i nivå med budget.