Meta Pixel

Boka demoLogga in
Beståndet

Översikt av beståndet just nu

Dashboard som hjälper dig i ledning (eller som ansvarig) att få en väldigt snabb översikt och insikt i beståndets fastigheter – inom områdena energi, teknisk förvaltning och uthyrning.

Dashboard image

Fokus

Snabb översikt för fastigheter, Energi, Teknisk förvaltning, Uthyrning

Vem tittar på den?

VD, Ledning, Distriktschef, Ansvarig

Hur ofta?

Veckoligen

Dashboarden är byggd och designad för dig som är ansvarig för fastigheter, distriktschef eller har någon typ av ledningsposition där det är viktigt att få enkla och koncisa nyckeltal i en översiktsvy för beståndet, områden eller fastigheter. Just den här dashboarden inkluderar områdena energi, teknisk förvaltning och uthyrning.

Att ha en dashboard med enkla nyckeltal är av stor fördel av flera skäl:

  1. Snabb överblick: Dashboards ger möjlighet till snabb och överskådlig information. Genom att snabbt kunna granska nyckeltal får VD eller distriktschef en direkt överblick över hur varje fastighet presterar utan att behöva fördjupa sig i komplicerade rapporter.

  2. Effektiv beslutsfattande: En välstrukturerad dashboard hjälper till att prioritera och fatta beslut snabbt. Genom att ha direkt åtkomst till uppdaterade nyckeltal kan man identifiera problem eller möjligheter och agera snabbt.

  3. Kostnadsbesparingar: Att övervaka nyckeltal inom energiförbrukning, teknisk förvaltning eller uthyrning på en dashboard gör det enklare att upptäcka ineffektiviteter eller problem i realtid, vilket kan leda till kostnadsbesparingar genom tidiga insatser.

  4. Rapportering och transparens: Dashboards ger en möjlighet till ökad transparens gentemot dig som ansvarig, chef eller ledning. Du kan enkelt blir presenterad nyckeltal på ett enkelt och begripligt sätt, med högre frekvens, om fastigheternas hälsa och prestanda.

Sammanfattningsvis är en dashboard med enkla nyckeltal en kraftfull verktyg för VD eller distriktschef inom fastighetsbranschen eftersom den ger möjlighet till snabb och informerad beslutsfattande, prestandaövervakning och kostnadsbesparingar, vilket i slutändan kan öka lönsamheten och effektiviteten för fastighetsbolaget.

Våra smarta filter ger dig sömlös analys och kraftfull insikt

Alla dashboards är utrustade med smarta filter i Homepals applikation, vilket ger dig den enkelhet som du saknar i nuvarande system för att anlysera specifika segment och perioder.

Våra filter gör det möjligt att snabbt visa din dashboards nyckeltal och mätvärden för segment så som fastighet, stadsdel eller område, allt inom valbar tidsperiod. Det går även att analysera efter icke-geografiska segment, så som resurs, leverantör eller kategori. Allt är anpassningsbart efter dina behov.

BlogPostThumbnail Image

System

Den här dashboarden kan användas genom att till exempel koppla på något av följande system:

Integration logotype

Momentum

Officiell samarbetspartner
Officiell samarbetspartner

Vill du lära dig mer om den här dashboarden? Bli kontaktad!