Klicka på en fastighet i stapeldiagrammet för att se hur nyckeltalen ser ut för just den!


Beståndet

Översikt av beståndet just nu

Dashboard som hjälper dig i ledning (eller som ansvarig) att få en väldigt snabb översikt och insikt i beståndets fastigheter – inom områdena energi, teknisk förvaltning och uthyrning.

 • Fokusområde

  Snabb översikt för fastigheter, Energi, Teknisk förvaltning, Uthyrning

 • Vem tittar på den?

  VD, Ledning, Distriktschef, Ansvarig

 • Hur ofta?

  Veckoligen

Dashboarden är byggd och designad för dig som är ansvarig för fastigheter, distriktschef eller har någon typ av ledningsposition där det är viktigt att få enkla och koncisa nyckeltal i en översiktsvy för beståndet, områden eller fastigheter. Just den här dashboarden inkluderar områdena energi, teknisk förvaltning och uthyrning.

Att ha en dashboard med enkla nyckeltal är av stor fördel av flera skäl:

 1. Snabb överblick: Dashboards ger möjlighet till snabb och överskådlig information. Genom att snabbt kunna granska nyckeltal får VD eller distriktschef en direkt överblick över hur varje fastighet presterar utan att behöva fördjupa sig i komplicerade rapporter.

 2. Effektiv beslutsfattande: En välstrukturerad dashboard hjälper till att prioritera och fatta beslut snabbt. Genom att ha direkt åtkomst till uppdaterade nyckeltal kan man identifiera problem eller möjligheter och agera snabbt.

 3. Kostnadsbesparingar: Att övervaka nyckeltal inom energiförbrukning, teknisk förvaltning eller uthyrning på en dashboard gör det enklare att upptäcka ineffektiviteter eller problem i realtid, vilket kan leda till kostnadsbesparingar genom tidiga insatser.

 4. Rapportering och transparens: Dashboards ger en möjlighet till ökad transparens gentemot dig som ansvarig, chef eller ledning. Du kan enkelt blir presenterad nyckeltal på ett enkelt och begripligt sätt, med högre frekvens, om fastigheternas hälsa och prestanda.

Sammanfattningsvis är en dashboard med enkla nyckeltal en kraftfull verktyg för VD eller distriktschef inom fastighetsbranschen eftersom den ger möjlighet till snabb och informerad beslutsfattande, prestandaövervakning och kostnadsbesparingar, vilket i slutändan kan öka lönsamheten och effektiviteten för fastighetsbolaget.

Här är några exempel på system som kan anslutas för att aktivera den här dashboarden i Homepal:

Titta på demo

Se dashboarden live

Vi har fyllt den här dashboarden med påhittad live-data. Ta dig en titt för att skapa dig en uppfattning om hur den hade kunnat hjälpa dig och ditt team.

Öppna

Vill du lära dig mer om den här dashboarden? Bli kontaktad!
Homepal kommer endast att använda din information för att eventuellt kontakta dig om relevant innehåll, uppdateringar och produktnyheter. Du kan avbryta detta när som helst.