Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Uthyrningsrapport för ledningsgrupp

Dashboard som hjälper din ledningsgrupp och styrelse att förstå var i beståndet som det är svårt att hyra ut och var ni tappar intäkter.

Dashboard image

Fokus

Uthyrning, Vakansgrad, Omflyttning, Vakanstider

Vem tittar på den?

Ansvarig för uthyrningen, Ledningsgrupp, Styrelse

Hur ofta?

Månadsvis

Dashboarden är byggd och designad för att din ledningsgrupp och styrelse ska få snabb och tydlig insikt i nuläge och trender i uthyrningen så att de kan fatta informerade beslut om vad som behöver göras för att motverka vakans.

Just den här dashboarden är inställd på att alltid titta på de senaste tre månaderna (som är kompletta) för att få ut mätvärden och nyckeltal som inte ändrar sig dagligen, och därför lämpar sig till rapportering på månadsbasis.

Exportera en slide till din rapport en gång i månaden, eller låt din ledningsgrupp och styrelse titta på siffrorna direkt i Homepal.

BlogPostThumbnail Image

Våra smarta filter ger dig sömlös analys och kraftfull insikt

Alla dashboards är utrustade med smarta filter i Homepals applikation, vilket ger dig den enkelhet som du saknar i nuvarande system för att anlysera specifika segment och perioder.

Våra filter gör det möjligt att snabbt visa din dashboards nyckeltal och mätvärden för segment så som fastighet, stadsdel eller område, allt inom valbar tidsperiod. Det går även att analysera efter icke-geografiska segment, så som resurs, leverantör eller kategori. Allt är anpassningsbart efter dina behov.

System

Den här dashboarden kan användas genom att till exempel koppla på något av följande system:

Vill du lära dig mer om den här dashboarden? Bli kontaktad!