Meta Pixel

Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Öppna arbetsordrar

Som medarbetare och chef inom teknisk förvaltning förväntas du bidra till att öka servicegarantin i förhållande till uppsatta mål gentemot hyresgästen.

Dashboard image
Med Homepal
I den här dashboarden får du
  • Översikt över samtliga öppna arbetsordrar
  • Tydliga nyckeltal för att prioritera rätt arbetsordrar i förhållande till mål
  • Grafer för att upptäcka arbetsordrar utan utförare eller återkoppling
Utan Homepal
Idag begränsas du av att
  • Att det krävs flera exporter och sammanställningar av exceller för att få översikt över samtliga öppna arbetsordrar
  • Otydlighet i vilka arbetsordrar som bör prioriteras för att nå målen nu
  • Svårt att fånga upp arbetsordrar som fallit mellan stolarna eller behöver återkoppling
BlogPostThumbnail Image

Våra smarta filter ger dig sömlös analys och kraftfull insikt

Alla dashboards är utrustade med smarta filter i Homepals applikation, vilket ger dig den enkelhet som du saknar i nuvarande system för att anlysera specifika segment och perioder.

Våra filter gör det möjligt att snabbt visa din dashboards nyckeltal och mätvärden för segment så som fastighet, stadsdel eller område, allt inom valbar tidsperiod. Det går även att analysera efter icke-geografiska segment, så som resurs, leverantör eller kategori. Allt är anpassningsbart efter dina behov.

System

Den här dashboarden kan användas genom att till exempel koppla på något av följande system:

Officiell samarbetspartner
Officiell samarbetspartner

Vill du lära dig mer om den här dashboarden? Bli kontaktad!