Boka demoLogga in
Ekonomi

Ackumulerat utfall

Visar ackumulerat utfall hittills för innevarande år under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar den sammanlagda ekonomiska prestationen, resultatet eller utfallet över en angiven tidsperiod. Detta nyckeltal ger en översikt över hur utfallet ackumuleras eller förbrukats över tid och är användbart för att följa den samlade effekten av verksamhetens ekonomiska aktiviteter över tid.

Ackumulerad innebär att man summerar eller samlar på sig utfall för olika tidsperioder (ofta månader) över en viss tidsperiod; i detta fall innevarande år. Med andra ord är det en kumulativ eller samlad uppgift som visar utfallet hittills.

Ackumulerat utfall används ofta för att få en mer omfattande bild av resultatutvecklingen eller utfallet över tid. Det hjälper till att analysera den samlade effekten av händelser och transaktioner och gör det möjligt att identifiera trender och mönster som kan vara användbara för beslutsfattande och planering.

Hur räknas det ut?

Utfall summerat fram till specificerad tidsperiod

* Inkluderar utfall för innevarande år.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt av flera skäl:

  1. Långsiktig uppföljning: Det ger en kontinuerlig och långsiktig översikt över hur organisationens prestation utvecklar sig under hela det pågående året. Det är särskilt användbart för att övervaka resultatutveckling över tid.

  2. Trendidentifiering: Genom att analysera ackumulerat utfall kan organisationen identifiera ekonomiska trender och mönster. Det ger insikt i om utfallet över- eller underpresterar jämfört med tidigare år eller budgetförväntningar.

  3. Prestandavärdering: Det möjliggör utvärdering av organisationens prestation i förhållande till sina mål och förväntningar för året. Det ger beslutsfattare en tydlig bild av hur väl organisationen uppnår sina ekonomiska mål.

  4. Korrigering och anpassning: Om ackumulerat utfall indikerar att organisationen inte är på väg att uppnå sina mål, ger det möjlighet att vidta åtgärder i tid för att korrigera och anpassa verksamhetsstrategin.

  5. Budgetuppföljning: Det används för att jämföra faktiska resultat med budgetförväntningar. Det hjälper till att identifiera var utgifter och intäkter är i linje med planen och var det finns avvikelser.

  6. Kontinuerlig planering: Ackumulerat utfall ger en grund för kontinuerlig ekonomisk planering. Organisationen kan använda denna information för att planera och justera sin verksamhet under resten av året.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet en bred och långsiktig bild av organisationens ekonomiska prestation och resultatutveckling. Det hjälper organisationen att vara proaktiv i sina beslut och anpassningar för att uppnå sina ekonomiska mål för året.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Ekonomi

Bläddra bland alla
Ekonomi

Ackumulerad avvikelse mot budget

Visar skillnad mellan faktiskt utfall och budget för innevarande år under specificerad period.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo