Boka demoLogga in
Ekonomi

Avvikelse mot budget

Visar skillnad mellan faktiskt utfall och budget för en given period.

Vad är det?

Avvikelse mot budget är skillnaden mellan det faktiska utfallet och de budgeterade kostnaderna eller intäkterna för en given period. Det representerar antingen en positiv eller negativ skillnad och indikerar hur väl organisationen har lyckats hålla sig inom den planerade budgeten för en viss aktivitet, projekt eller verksamhet.

Hur räknas det ut?

Avvikelse mot budget = Budget - Utfall

Varför är det viktigt att följa?

Att noggrant följa upp avvikelsen mot budgeten är av stor betydelse för att säkerställa ekonomisk stabilitet och effektiv resursanvändning inom organisationen. Genom att identifiera och analysera avvikelser kan organisationen förstå varför kostnader eller intäkter har avvikit från de planerade beloppen och vidta åtgärder för att korrigera eventuella problem eller förbättra framtida budgetering och planering. Detta möjliggör bättre resursallokering, minskar risken för ekonomiska förluster och bidrar till att upprätthålla en sund ekonomisk styrning och förvaltning.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Ekonomi

Bläddra bland alla
Ekonomi

Ackumulerad avvikelse mot budget

Visar skillnad mellan faktiskt utfall och budget för innevarande år under specificerad period.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo