Meta Pixel

Boka demoLogga in
Ekonomi

Budget

Visar total budget under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet representerar den planerade och allokerade mängden pengar som avsatts för att täcka olika kostnader, investeringar och utgifter under en specificerad tidsperiod. Det är en finansiell indikator som ger en övergripande bild av hur mycket resurser som är tillgängliga för att driva verksamheten under den angivna perioden och används som en grund för ekonomisk planering och styrning.

Notera att detta nyckeltal ej är ackumulerat för innevarande år, utan visar budget för den tidsperiod som valts (summerat ifall flera budgetperioder väljs).

Hur räknas det ut?

Budget summerad

* Inkluderar endast budget för specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt av flera skäl:

  1. Ekonomisk Planering: Det ger en tydlig översikt över de ekonomiska resurserna som är tillgängliga för att driva verksamheten under den specificerade tidsperioden. Det är grundläggande för att utveckla en realistisk och strukturerad ekonomisk plan.

  2. Kostnadskontroll: Genom att följa budgeten kan organisationen hålla koll på sina kostnader och undvika överskridanden. Det hjälper till att upprätthålla ekonomisk disciplin.

  3. Beslutsfattande: Budgeten fungerar som en viktig grund för att fatta beslut om investeringar, projekt och strategier. Att ha en klar förståelse av den totala budgeten är avgörande när det gäller att avgöra om föreslagna åtgärder är ekonomiskt genomförbara.

  4. Prestandauppföljning: Budgeten tjänar som referenspunkt för att utvärdera organisationens ekonomiska prestation. Det gör det möjligt att jämföra faktiska utgifter och intäkter med de planerade siffrorna och identifiera eventuella avvikelser.

  5. Prioritering av resurser: Att känna till den totala budgeten hjälper till att prioritera resursallokeringen. Organisationen kan fokusera sina resurser på de områden som är mest kritiska och strategiskt viktiga.

Sammanfattningsvis är det viktigt att följa nyckeltalet eftersom det är central i ekonomisk planering, kostnadskontroll, beslutsfattande och prestandauppföljning. Det ger en klar struktur för hantering av ekonomiska resurser och hjälper organisationer att uppnå sina finansiella mål.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!