Boka demoLogga in
Ekonomi

Helårsbudget

Visar total budget för innevarande år.

Vad är det?

Nyckeltalet representerar den fullständiga och omfattande budgeten som har upprättats för hela det pågående året. Det inkluderar alla budgetposter som har planerats och allokerats för att stödja organisationens verksamhet under året.

Detta nyckeltal ger en övergripande översikt över organisationens ekonomiska planer och mål för hela året och fungerar som en grund för ekonomisk planering och styrning. Det inkluderar vanligtvis detaljer om budgetposter för olika avdelningar eller områden inom organisationen och är avgörande för att säkerställa att organisationen har tillräckliga ekonomiska resurser för att stödja sina verksamhetsmål och projekt under året.

Helårsbudgeten används som en referenspunkt för att övervaka och utvärdera organisationens ekonomiska prestation under året och för att göra ekonomiska beslut och justeringar när det behövs för att uppnå budgetmålen.

Hur räknas det ut?

Budget summerad

* Inkluderar budget för innevarande år.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är avgörande av flera skäl:

  1. Ekonomisk planering: Det ger en fullständig översikt över organisationens ekonomiska planer och mål för hela året. Det är en grundläggande komponent i ekonomisk planering och hjälper organisationen att strukturera sina finansiella resurser.

  2. Mål och riktning: Helårsbudgeten sätter riktningen för organisationens ekonomiska mål och prioriteringar under året. Den ger vägledning för att uppnå önskade resultat.

  3. Beslutsunderlag: Det fungerar som ett värdefullt beslutsunderlag för ekonomiska beslut. Beslutsfattare kan använda den totala budgeten för att bedöma om organisationen har tillräckliga medel för att stödja planerade projekt och initiativ.

  4. Kostnadskontroll: Genom att jämföra faktiska utgifter med helårsbudgeten kan organisationen övervaka och kontrollera sina kostnader. Det hjälper till att undvika överskridanden och följa kostnadskontroll.

  5. Prestandaövervakning: Det möjliggör utvärdering av organisationens ekonomiska prestation under året. Genom att jämföra faktiska resultat med budgeten kan man identifiera avvikelser och vidta åtgärder när det behövs.

  6. Kommunikation och transparens: Helårsbudgeten används för att kommunicera organisationens ekonomiska planer och mål till interna och externa intressenter. Det är en viktig del av finansiell transparens och ansvarsskyldighet.

Sammanfattningsvis är nyckeltalet en nyckelkomponent för ekonomisk planering, styrning och prestandaövervakning. Det ger organisationen en riktningsgivande och övergripande bild av sina ekonomiska mål och resurser för hela året och möjliggör beslutsfattande och anpassning för att uppnå dessa mål.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Ekonomi

Bläddra bland alla
Ekonomi

Ackumulerad budget

Visar ackumulerad budget hitills för innevarande år under specificerad period.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo