Boka demoLogga in
Ekonomi

Hyresintäkter

Visar hyresintäkterna under specificerad period.

Vad är det?

Hyresintäkter representerar det totala beloppet som genereras genom att hyra ut en fastighet. Det omfattar alla inkomster som erhålls från hyresavtal och utgör en central komponent för fastighetens ekonomiska inflöde.

Hur räknas det ut?

Hyresvärde - Hyresbortfall = Hyresintäkter

Varför är det viktigt att följa?

Hyresintäkter är en avgörande nyckelindikator för att bedöma en fastighets ekonomiska prestanda. En hög nivå av hyresintäkter indikerar att fastigheten är eftertraktad och effektivt genererar intäkter, vilket är kritiskt för dess lönsamhet och ekonomiska hållbarhet.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Ekonomi

Bläddra bland alla
Ekonomi

Ackumulerad avvikelse mot budget

Visar skillnad mellan faktiskt utfall och budget för innevarande år under specificerad period.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo