Boka demoLogga in
Ekonomi

Hyresvärde

Visar hyresvärdet under specificerad period.

Vad är det?

Hyresvärde representerar det värde som genereras genom uthyrningen av en fastighet och är baserat på hyresintäkterna. Det indikerar hur mycket ekonomiskt värde fastigheten bidrar med genom att hyras ut till olika hyresgäster.

Hur räknas det ut?

Hyresintäkter = Hyresvärde

* Hyresbortfall pga till exempel vakanser räknas inte in i nyckeltalet

Varför är det viktigt att följa?

Hyresvärde är en väsentlig indikator för att bedöma den ekonomiska prestandan och lönsamheten för en fastighet. Det reflekterar direkt hur väl fastigheten genererar intäkter genom uthyrning, vilket är av central betydelse för fastighetsägare och investerare. Att förstå och övervaka hyresvärdet är avgörande för att fatta informerade beslut om fastighetsinvesteringar och förvaltning.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Ekonomi

Bläddra bland alla
Ekonomi

Ackumulerad avvikelse mot budget

Visar skillnad mellan faktiskt utfall och budget för innevarande år under specificerad period.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo